Introductie

BalkTiu.jpg

Alle universiteiten organiseren introductiedagen voor nieuwkomers, al heten deze overal weer anders. In Tilburg heet de introductietijd sinds 2012 [TOP-week], voor die tijd TIK-week, en daarvoor gewoon ’introductie’. Tijdens de introductieperiode maken studenten in georganiseerd verband kennis met de opleiding, de universiteit en de stad. Tot eind jaren zeventig spitste de introductie zich vooral toe op de opleiding. Studenten werden in enkele dagen met inleidingen, brochures en folders wegwijs gemaakt. Verplicht was dat niet, maar slechts een enkeling liet het afweten. Anno 2017 is dat niet anders: deelname aan de TOP-week wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Desondanks neemt vrijwel elke eerstejaars deel (3.000 in 2017). Voor (internationale en pre-) masterstudenten worden meer en aparte introducties georganiseerd, vanwege de taal en omdat opleidingen soms meerdere instroommomenten kennen.

Introductie.jpg

Studenten in 1997 tijdens de TIK-week


TIK

Vanaf 1978 verlengde de TIK (Tilburgse Introduktie Kommissie) de introductie van drie naar vijf dagen. Het programma werd grondig herzien, met meer aandacht voor de stad als nieuwe woonomgeving. In de TIK maakten bijvoorbeeld augustus 1986 700 KUB- en 250 hbo-studenten kennis met het Tilburgse onderwijs- en studentenleven. Het programma begon op woensdag met een woord van welkom door het College van Bestuur, gevolgd door onder meer een informatiemarkt met kraampjes en presentaties, een ‘doe-maar-dag’, optredens, feesten en de destijds fameuze Nacht van Pendragon, een mix van sport en feest. Op zondag werd toen nog afgesloten met een dag van bezinning, in samenwerking met studentenkerk [Maranatha]. De TIK werd financieel gesteund door de universiteit, Fontys, gemeente, bedrijven en lokale horeca.

Compleet verzorgd

Na 1990 werd de introductie van eerstejaars een compleet verzorgd weekprogramma, inclusief slaapplaats, maaltijden en mentoren die groepjes van ongeveer vijftien studiegenoten wegwijs maken. In 2017 namen ruim drieduizend studenten op deze manier deel aan de TOP-week. In die week maken eerstejaars ook kennis met de studentenverenigingen. Tilburg kent er vier: TSC Sint Olof, Plato, TSR Vidar en I*ESN (vooral voor buitenlandse studenten). De verenigingen hebben vervolgens eigen introducties, waarbij Olof en Vidar een zogenaamde ontgroening kennen. De ontgroening is een beproeving die de ‘groentjes’ (ook wel feuten of novieten genoemd) moeten doorstaan voordat ze officieel worden ingewijd. Ontgroenen betekent vaak dat eerstejaars ‘hun plaats leren kennen’, soms door het doorstaan van vernederingen, zoals – het niet meer veel voorkomende - kaalscheren. Het fenomeen ontgroening en de mores die daar kennelijk bij horen staan regelmatig ter discussie in universiteitssteden, vooral als er excessen plaatsvinden. Zoals in 2016 in Groningen, waar een student tijdens de ontgroening bij Vindicat hersenletsel opliep. Voor zover bekend zijn verenigingen in Tilburg nooit in opspraak geraakt vanwege ontgroeningsincidenten.