Intervict

BalkTiu.jpg

Het International Victimology Institute Tilburg is in 2005 opgericht door Tilburg Law School en Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Bij de officiële start in 2006 was er veel aandacht van media. Op het openingscongres kwamen bekende internationale ‘slachtoffers’ aan het woord zoals Mukhtar Mai (veroordeeld tot groepsverkrachting in Pakistan), Leoluca Orlando (overleefde aanslagen van de Italiaanse maffia) en Terry Waite (jarenlang gijzelaar in Libanon). INTERVICT houdt zich bezig met inter- en multidisciplinair onderzoek gericht op slachtoffers van criminaliteit, machtsmisbruik en rampen. Victimologie is een tamelijk jonge tak van wetenschap die put uit disciplines van het recht, criminologie, klinische en sociale psychologie, psychiatrie, politieke wetenschappen en economie. Voorvechter, grondlegger en eerste directeur van het instituut was Marc Groenhuijsen hoogleraar Straf(proces)recht en victimologie. Ook van buiten de universiteit waren er vanaf het begin bijdragen aan het instituut. Het Fonds Slachtofferhulp startte in 2005 de leerstoel Victimologie, eerst bekleed door Jan van Dijk, sinds 2013 door Peter van der Velden.

Excellent

INTERVICT maakte in korte tijd naam en is sinds 2011 een van de instituten van de universiteit met de status van Center of Excellence. Het richt zich op empirische en theoretische kennis die academisch interessant is, maar die ook maatschappelijk van belang is voor beleidsvorming en wetgeving. Daarnaast zoekt INTERVICT naar toepassingen van deze kennis voor praktische dienstverlening aan slachtoffers. In 2016 is in dit kader de eerste academische werkplaats opgericht in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. Al in 2017 leidde dit initiatief tot een Summer school. Het onderzoek van INTERVICT heeft betrekking op Nederlandse of Europese slachtoffers van criminaliteit, ongelukken, rampen, kindermishandeling en huiselijk geweld, maar ook op slachtoffers wereldwijde van bijvoorbeeld terrorisme, genocide, mensenhandel en andere vormen van schending van mensenrechten. Daarbij werkt het instituut samen met nationale en internationale overheden en andere instellingen zoals niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). In het onderwijs verzorgt INTERVICT de masteropleiding Victimology and Criminal Justice, waar studenten zich kunnen specialiseren in deze wetenschap en het strafrecht.