Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Ingebruikname Fraterschool Udenhout

Op 5 februari 1899 ontving de pastoor van frater superior een schrijven met de toezegging: “U zeer eerwaarde kan dit jaar het gesticht en de scholen bouwen, en het volgend jaar in mei of juni zal de congregatie zorgen, dat de school kan beginnen met één klas, echter onder voorwaarde dat de examens gunstig uitvallen. Zo niet, dan zouden wij nog een jaar moeten uitstellen. Na bovenvermeld schrijven van frater superior werden in de loop van 1899 in overleg met de fraters bestek en tekeningen van een fraterhuis met school van 4 lokalen vervaardigd door architect Huermont de Bas Smeele uit Kaatsheuvel (die later burgemeester van Waalwijk werd). De totale kosten werden geraamd op f.30.000,-. Pastoor van de Wal vraagt goedkeuring aan de bisschop: Monseigneur, Het kerkbestuur van Udenhout besloot in zijne laatste vergadering, behoudens goedkeuring van Uwe D.H., uitvoering te geven aan de teekening en ‘t bestek door den heer Smeele architect te Kaatsheuvel gemaakt van een fraterhuis met school en bereids door Uw D.H. mondelings goedgekeurd op de “Vormreis” te Loon op Zand alsmede door de Eerw. fraters te Tilburg. De kosten van dat werk zijn geraamd op circa dertigduizend gulden, welke het kerkbestuur meent te kunnen dekken. Monseigneur van de Ven geeft zijn goedkeuring op 12 september 1899. Op 15 mei 1900 werd de bouw aanbesteed en gegund aan Johannes Kocken te Tilburg voor de som van f.30.270,-. Het fraterhuis is groot en ruim gebouwd, naar men zegt, voor 15 fraters; omdat men te Tilburg rekening wilde houden met andere eventuele bestemmingen zoals weeshuis, pensionaat, ziekenhuis of huis voor oude fraters. Als tijdelijk verblijf voor een of meer zieke fraters heeft het meermalen gediend.

2 mei 1901

De gebouwen zijn op 2 mei 1901 door de fraters betrokken en in gebruik genomen. Op 8 mei volgde de inzegening van de lokalen en na een plechtige H.Mis ter ere van de H.Geest was de school voor de jongens van de laagste klas geopend. Er kwamen in 1901 vier fraters naar Udenhout:

  • Frater Medardus van de Voort voor de keuken en de tuin;
  • Frater Bernardo van Helvoort als portier en voor het huishouden;
  • Frater Vigilius Goossens als leerkracht op school;
  • Frater Arsenius Lommers als overste en hoofd van de school.

In 1902 kwam ook frater Pacomius van Hulten naar Udenhout als onderwijzer. Hij kwam in het fraterhuis te wonen op de grond van de ouderlijke woning. Na een overplaatsing in 1907 kwam hij in 1909 weer terug naar Udenhout, nu als portier. In 1911 werd hij opnieuw overgeplaatst.

De bedoeling was ieder jaar een klas er bij te nemen, zodat de fraters langzaam konden opbouwen en de openbare school langzaam kon afbouwen.

september 1902

De kapel kreeg in september 1902 een altaar. Geheel in eikenhout en kunstig bewerkt door de beeldhouwer Kusters uit Stratum (Eindhoven) en voorzien van een prachtig uitgevoerde koperen deurtje in het tabernakel. De firma Gardinge uit Eindhoven maakte het deurtje. Tevens sierden beelden van de apostelen Petrus en Joannes het altaar. De laatste stelde de Ziener van Patmos voor.

Zie ook