Humanities

BalkTiu.jpg

Faculteit Geesteswetenschappen

Tot de humanities horen disciplines die zich bezighouden met de menselijke identiteit, expressie, en communicatie, dus met taal, literatuur en cultuur, geschiedenis*, kunstgeschiedenis, religie en filosofie*. Een belangrijk deel van dit domein wordt ook aangeduid als ‘Letteren’. De eigen aard van de humanities én de relatie tot andere wetenschapsgebieden is telkens een zaak van discussie. In het Duits onderscheidt men vanaf de 19e eeuw Naturwissenschaften en Geisteswissenschaften. Terwijl het bij het eerste draait om verklaren, zou het in de geesteswetenschappen gaan om begrijpen; ‘verstehen’ was het Duitse woord dat Wilhelm Dilthey hiervoor gebruikte. In Tilburg is in 2007 een faculteit Geesteswetenschappen gevormd uit de faculteiten Filosofie (opgericht in 1979) en Letteren (1981, hernoemd als Communicatie en Cultuur in 2005) en elementen uit de Theologie. In 2017 werd de naam van de faculteit aangepast: Tilburg School of Humanities (TSH).

Opleidingen en onderzoek

TSH verzorgt opleidingen Communicatie- en informatiewetenschappen, Cultuurwetenschappen, Filosofie en lerarenopleidingen voor Nederlands en Filosofie. Ook is TSH verantwoordelijk voor het University College Tilburg en het Tilburg Cobbenhagen Center. De faculteit verzorgt bij de andere bacheloropleidingen colleges wijsbegeerte, toegesneden op ethiek en wetenschapsfilosofie. TSH heeft een sterk contemporaine oriëntatie met oog voor de impact van moderne technologie en globalisering. De opleiding cultuurwetenschappen richt zich in de bachelor sinds 2015 op online culture. Binnen de Communicatie- en informatiewetenschappen zijn er programma’s data science, business and governance en cognitive science and artificial intelligence. TSH is ook betrokken bij het Mindlab dat in 2017 van start ging in de binnenstad van Tilburg.