Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Hulpactie Rode Kruis in Udenhout

Kort na de Tweede Wereldoorlog kwamen er hulpacties op gang om oorlogsslachtoffers van de meest nodige levensbehoeften te voorzien. Vooral kleding was belangrijk. De hulp concentreerde zich in de nationale Hulp Actie van het Rode Kruis (H.A.R.K.). Voor Udenhout en Biezenmortel was eerst pater gardiaan Maurus contactpersoon. Later kwam er een lokaal actiebestuur met Pieter Vermeer (voorzitter), meester Jan van der Burg, pater gardiaan Maurus, Jos Robben, Huub Danklof en huisarts dokter Lobach. Hun belangrijkste taak was de organisatie van een collectie op zaterdag 3 en zondag 4 februari 1945. De huis-aan-huis-collecte bracht ƒ5.875,- op. Met de opgehaalde middelen zou vooral kleding worden gekocht, om precies te zijn 1273. Ook in Udenhout en Biezenmortel was de nood hoog. Veel mensen moesten helemaal opnieuw beginnen met helemaal niets. Onderstaand briefje spreekt boekdelen. Op 18 juni 1945 richtte iemand een smeekbede aan de burgemeester. We zullen de naam niet noemen. Daar is het briefje veel te mooi voor. Maar het had elke Udenhouter kunnen zijn.

Weledele Heer. Mijnheer op dit briefje wou ik U vragen of er niets aan te doen is om een vergunig voor 'n zondags pak. Ik ben ook onderduiker geweest. Als ik iets aanvraagden op 't Distriebusei kantoor was 't altijd afgewezen. Nu heb ik niets meer. Mijn pak is helemaal kapot en in 't zwart kunnen ze 't bij ons thuis niet kopen voor 13 kinderen en ik toch ook niet. En ook voor nei rijwielbanden. Ik moet allendagen naar Riel gaan werken op 'n paar harde banden wat niet om te doen is. Dat kan U toch niet begrijpen maar ik wel. Als u 't niet geloof kan U 't invormeeren bij Mutsers van Thilo Capucijnenstraat 55. Mijnheer zou U niet 'n berichte me terug kunnen geven. Of als 't moet kan ik zelf Dinsdagavond wel even komen dan kun U er zelf van overtuigen. Want vanavond was 't half tien eer ik thuis was. Anders had ik persoonlijk gekomen. Hoogachtend.

Zie ook