Hora est

BalkTiu.jpg


Het is tijd! Hét verlossende woord van de pedel voor promovendi tijdens de verdediging van hun proefschrift. Ook al is men midden in een zin van het antwoord op een lastige vraag, de promovendus mag er meteen het zwijgen toe doen.

De verdediging van een proefschrift duurt precies 45 minuten. Tegenwoordig houdt de promovendus een kwartier voorafgaande aan de verdediging een zogenaamd lekenpraatje. In voor iedereen begrijpelijke woorden legt hij (steeds vaker zij - het aantal vrouwelijke promovendi neemt toe) uit waar het proefschrift over gaat. De vragen van de promotiecommissie zijn voor een leek vaak onbegrijpelijk omdat ze diep op de inhoud ingaan betrekking hebben op de opzet van het onderzoek.

Op tijd?

Komt de pedel wel eens te laat, niet klokslag op het hele uur? Zeker, al is dat de huidige Tilburgse pedel nog nooit overkomen. Wel is hij, nog voordat hij Hora Est kon roepen, de promotiecommissie tegen het lijf gelopen. De rector (voorzitter van de commissie) was voortijdig gestopt: ze waren door de vragen heen.

Is er wel eens iemand niet gepromoveerd? Nee, althans aan iedere promovendus in Tilburg is na de verdediging een bul toegekend. Toelating tot de openbare verdediging krijgt men pas na goedkeuring door een promotiecommissie. Waarna er niet veel meer fout kan gaan. De verdediging speelt echter wel een rol bij de beoordeling van de promotie. Het wordt gezien als de openbare proeve van academische bekwaamheid. Totdat de pedel Hora Est roept.