Hooglerarendispuut

BalkTiu.jpg

Hooglerarendiner

Tot een jaar of tien geleden werd iedere nieuwe hoogleraar die zijn of haar oratie had gehouden aan de universiteit in Tilburg ‘ingegeten’: de nieuwe collega stelde zich voor met een praatje tijdens het jaarlijkse hooglerarendiner in Auberge du Bonheur. Om niet alleen de sociale, maar ook de intellectuele uitwisseling te bevorderen nam hoogleraar Openbare Financiën Theo Stevers (1923-2013) rond 1974 het initiatief tot het zogeheten hooglerarendispuut. Iedere drie maanden kwam een gezelschap van twee of drie collega’s per faculteit, tezamen, totaal zo’n man of tien (en welgeteld één vrouw), ten huize van één van hen. Tot de diehards behoorden Stevers zelf, de filosofen Berns en Leyen (1933-2014), de jurist Antoine Jacobs, de sociale wetenschappers Hagenaars en Van Heck en de theologen Schreurs en Beck. In een verder verleden maakten ook coryfeeën als de godsdienstsocioloog Goddijn (1921-2007), staatsrechtgeleerde Koekkoek (1945-2005), filosoof Plattel (1921-2014) en statisticus Philip Stouthard (1924-2013) deel uit van het dispuut.

Rode wijn

De nieuwtjes tijdens de traditionele en uitgebreide koffieronde (met vaak door de partner vervaardigd gebak), boden een scherp inzicht in de universitaire actualiteit, inclusief de minder fraaie feiten. Daarna volgde een inleiding door een van de hoogleraren waarbij de deelnemers ijverig aantekeningen maakte (bij voorkeur met potlood). De daarop volgende discussie – omkranst met steeds uitstekende rode wijn – was altijd breed en diep en bood een uitgelezen mogelijkheid tot inzicht in het vakgebied van collega’s. Hoe waardevol ook, na de eeuwwisseling werd het lastiger nieuwe leden te vinden voor de langzaamaan openvallende plaatsen. De twee jongste leden – de econoom Noorderhaven en de historicus Bijsterveld – traden in 2003 toe. Bij de eerste bijeenkomst waarbij de laatste aanwezig was, nam oprichter Stevers aan dat hij de zoon van de gastheer moest zijn. Toen het gezelschap - op drie leden na - uit emeriti bestond en men, ondanks verwoede pogingen, geen hoogleraren meer bereid vond om toe te treden, hief het gezelschap zich in september 2011 op. Wat rest van het illustere hooglerarendispuut, is het archief: drie volgekriebelde velletjes uit het piepkleine aantekenboekje van Gido Berns.