Honos Alit Arcum

Deze handboogvereniging werd opgericht in 1844. De naam betekent ‘De eer voedt de boog’. Het was een onderafdeling van de Sociëteit Philharmonie met notabelen als mr. Jacobus Mutsaers en Jan Diepen als leden. Na 1900 was er minder interesse, maar de vereniging heeft nog bestaan tot 1977. Koning Willem II was lid, erevoorzitter en beschermheer.