Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Hollander, Salomon

Salomon Hollander
Afbeelding gewenst
Volledige namen Salomon Hollander
Geboortedatum 29-11-1885
Geboorteplaats Antwerpen (BE)
Adres Oranjestraat 5
Woonplaats Tilburg
Burgerlijke staat Gescheiden
Naam echtgeno(o)t(e) Hertha Gottschalk
Beroep Handelaar
Overlijdensdatum 16-04-1943
Plaats van overlijden Sobibor (PL)
Bijzonderheden Omgekomen in vernietigingskamp Sobibor

Geef de oorlog een gezicht!

Kun jij ons helpen met het schrijven van het levensverhaal van deze persoon?

Hoewel het meer dan 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog blijft het belangrijk de slachtoffers te herdenken. We willen door hun verhaal te vertellen de slachtoffers eren en de herinnering levend houden Alle Tilburgse oorlogsslachtoffers zijn opgenomen in de Wiki Midden-Brabant en we streven er naar van ieder een levensbeschrijving en foto op te nemen.

Helaas hebben we van sommigen maar beperkte of soms helemaal geen informatie. We hebben jouw hulp nodig deze levensverhalen vast te leggen door ontbrekende informatie aan te vullen met verhalen of foto’s. We ontvangen je reactie graag via info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Wiki Oorlogsslachtoffers.


Hollander, Salomon (geb. Antwerpen 29-11-1885, gest. Sobibór (PL) 16-04-1943), koopman in ongeregelde goederen en winkelier in maufacturen. Zoon van Hartog Abraham Hollander (1844–1908) en Sebilla Goudsmit (1850–1935). Hij trouwde op 28-05-1919 met Hertha Gottschalk (1897–1942), van wie hij in 1933 scheidde. Zij hadden twee kinderen. Salomon Hollander wordt op 16-04-1943 vermoord in Sobibór.

Achtergrond

Salomon Hollander werd op 29 november 1885 in Antwerpen (BE) geboren als zoon van Hartog Abraham Hollander (Oud-Beijerland 14 01-1844, Tilburg, 15-03-1908) en Sebilla Goudsmit (Roermond, 25-04-1850, Tilburg, 27-12-1935). Salomon had drie broers en vijf zussen, waaronder twee broers en een zus uit een eerder huwelijk van zijn vader met Rozetta Cohen (1849–1878).
Hij trouwde op 28 mei 1919 te Venlo met Hertha Gottschalk van wie hij in 1933 scheidde. Hij was de vader van Elise en Leo Hollander (Tilburg 9 oktober 1922, april 2010).
Salomon Hollander was een broer van Abraham (1880–1959), Magdalena, Paulina, Minette (1888–1927) en Esther[1] en een halfbroer van David (1874–1900), Juda (1875–1953) en Mina Klein-Hollander. Hij was een oom van Paulina Gompers-Hollander.

Aanbesteding winkelhuis Piusplein (NTC 09-04-1924)

Salomon Hollander als ondernemer

In 1908 begint Salomon Hollander aan het Piusplein een huiden- en metaalhandel. Op de plek van twee gesloopte woningen aan het Piusplein bouwt architect Ide Bloem in 1924 voor Hollander een winkelhuis met bovenwoning waar hij manufacturen verkoopt.
Een maand na de Beurskrach van 1929, aan de vooravond van een decennium met veel werkloosheid, zet Hollander zijn eenmanszaak fa. S. Hollander om in een naamloze vennootschap, de N.V. Tilburgsche Vellen- en Goederenhandel, Piusplein 28-29. Als activiteiten worden genoemd de fabricage en handel in huiden, vellen, pelterijen en manufacturen en alles wat daarmee in de ruimste zin verband staat. Salomon Hollander wordt directeur, zijn nicht Minette Nijburg (1908-1932)[2] vervult de funcie van commissaris. Hollander blijft echter ook voor eigen rekening zaken doen. Op 29 oktober 1930 wordt hij in staat van faillissement gesteld. Hij treedt op 2 december uit als directeur van de N.V., Minette Nijburg volgt hem op, maar al op 23 december 1930 wordt ook de N.V. failliet verklaard. In januari 1933 richt Salomon Hollander samen met zijn moeder de firma wed. H. Hollander & Co op, handel in huiden, vellen en manufacturen, Piusplein 28-29. Een jaar later wordt deze firma weer ontbonden. Volgens het adresboek van 1934 is Salomon Hollander dan koopman in metalen en ongeregelde goederen. In 1937 staat hij te boek als koopman in ongeregelde goederen en winkelier in maufacturen.
Salomon Hollander woont vanaf juni 1934 bij zijn zus Magdalena die in 1933 het huis Damsstraat 6 gekocht had. Ook zijn moeder woont daar tot haar overlijden in 1935. In oktober 1940 wordt dit pand in het openbaar geveild en verkocht.[3] Salomon woont vanaf dan samen met Magdalena en Paulina in een huurhuis aan de Oranjestraat 5.

Veiling van drie huizen aan de Koningstraat (HNvhZ 29-08-1925)

Onroerend goed van Salomon Hollander

Salomon Hollander had op diverse plekken in de binnenstad percelen in eigendom. In 1914 koopt hij de huizen Piusplein 44, 45 en 46 met achterliggende tuin (later Piusplein 27 t/m 29). In 1918 wordt hij eigenaar van Willem II-straat 1 waar hij tot begin 1921 woont. Eveneens in 1918 koopt hij van zijn zus Minette de panden Oranjestraat 16, 18 en 20 en een tuin. In 1928 verkoopt hij deze percelen weer. In 1924 wordt hij eigenaar van de panden Koningstraat 34, 36 en 38. Een verkoop van deze huizen in 1925 gaat niet door, Hollander brengt ze samen met zijn andere panden[4] in 1930 onder in de N.V.
Na ontbinding van de N.V. is al het onroerend goed — inmiddels in eigendom overgegaan op Minette Nijburg – verkocht.

Deportatie

Salomon Hollander was opgeroepen om zich op 28 augustus 1942 te melden voor 'werkverschaffing' in Duitsland. Hij werd echter voorlopig weer vrijgesteld. Op 8 april 1943 is hij op het politiebureau in Tilburg aangehouden en de volgende dag door de marechaussee overgebracht naar Westerbork. Op 10 april werd hij in Westerbork ingeschreven (barak 55). Op 13 april 1943 is hij op transport gesteld naar Sobibór waar hij bij aankomst op 16 april 1943 is vermoord. Salomon Hollander werd 57 jaar.

Gebeurtenis

Holocaust Namenmonument, Amsterdam (Foto Rinus Versluis)

Struikelstenen

Struikelstenen voor Magdalena, Paulina en Salomon Hollander. Foto: Rinus Versluis

Op 5 februari 2017 zijn op initiatief van Rinus Versluis aan de Oranjestraat struikelstenen geplaatst voor Paulina, Magdalena en Salomon Hollander. Vanwege de ongunstige ligging in het Tilburgse uitgaansgebied zijn deze stenen op 28 januari 2024 herplaatst in de Helga Deentuin.

Bronnen

Regionaal Archief Tilburg

Brabants Historisch Informatie Centrum

Literatuur

  • Ad de Beer en Gerrit Kobes, Het leven gebroken. De geschiedenissen van de Tilburgers die als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezetting van Nederland om het leven kwamen, Tilburgse Bronnenreeks 4 (Tilburg 2002).
  • J. Bader, Kroniek van 'n Vervolging, Joden in Tilburg, Waalwijk en omstreken (Soesterberg 2018).

Externe links

Noten

  1. Esther van Spaandonck-Hollander (Tilburg 1890, Goirle 1951), gemengd gehuwd en sinds 1937 weduwe, werd op 31 juli 1944 naar Theresienstadt gedeporteerd. Na de bevrijding keerde zij terug naar Tilburg.
  2. Dochter van Magdalena.
  3. Koper is de gemeente Tilburg die het (nooit uitgevoerde) plan had hier een verbindingsweg aan te leggen.
  4. Het huis aan de Willem II-straat en de percelen aan het Piusplein.