Hoger Onderwijs voor Ouderen

BalkTiu.jpg

Seniorenacademie

In het voorjaar 1990 startten op de Katholieke Universiteit Brabant de eerste cursussen voor ouderen, een aanbod op academisch niveau van natuurwetenschap tot filosofie en van kunstgeschiedenis tot internationale politiek. Om het cursusaanbod te verbreden en op peil te houden wordt de Seniorenacademie Brabant opgericht door historicus Paul Overmeer. Het Hoger Onderwijs Zuid Nederland (het huidige Fontys) neemt hiervoor het initiatief. Vanuit de universiteit krijgt de Seniorenacademie meteen veel steun, onder meer van de hoogleraren Jacques Hagenaars, Theo Beckers en van rector Len de Klerk.

Valorisatie

Ook de universiteitsraad is positief. Op 24 november 1994 wordt daar de notitie ‘De Seniorenacademie naar de 21ste eeuw’ besproken. Die typeert het onderwijs als een vorm van ’maatschappelijke dienstverlening’. Valorisatie avant la lettre. De Seniorenacademie Brabant kan de vleugels verder uitslaan, overigens met de opdracht kostendekkend te opereren. Men wordt lid van het platform Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Nederland, dat de universiteiten en hogescholen bundelt die zich in verschillende regio’s bezighouden met hoger onderwijs aan vijftigplussers.

Veel belangstelling

Voor de cursussen bestaat veel belangstelling en het aanbod breidt zich al snel uit naar Eindhoven, Breda en ’s-Hertogenbosch. Na verloop van tijd sluiten ook de Technische Universiteit Eindhoven en Avans Hogeschool zich aan, en worden zij met Tilburg University en Fontys de medeoprichters van de in 2003 gevormde stichting HOVO Brabant Seniorenacademie. De stichting voorziet in een grote studiebehoefte: het aantal hoog opgeleide seniorstudenten steeg van 94 in 1990, via 1.200 in 1995 naar 2.833 anno 2017. Ook veel alumni en oud-medewerkers van de universiteit vinden hun weg naar HOVO Brabant: welkom terug in de collegebanken!