Heilige Leo Raamsdonk

Kerkplein 7, 1926

Heilige Paud Leo I

Beeld van de heilige Leo, afgebeeld als paus met tiara (driekroon), kruis en bijbel, in een nis op een draagsteen in de siertoren van de voorgevel. De heilige Leo I was paus van 440 tot 461. Na zijn dood kreeg hij de titel Magnus (de Grote), omdat hij erin was geslaagd als een goed herder zijn gelovigen te beschermen, ze de ware leer voor te houden en de eenheid van de Kerk te bewaren. Het St.-Leogebouw is de voormalige katholieke jongensschool en het voormalige katholieke verenigingsgebouw. De school kwam in 1926 tot stand op initiatief van pastoor Van Heeswijck. Sinds de ingebruikname van de nieuwe gemengde basisschool De Hoge Waai in 1971 doet het St.-Leogebouw dienst als onderkomen voor muziekvereniging St. Bavo en judovereniging Nintai.


Informatiebron:

• A.M. Heidt, Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven (Den Haag, 1997).

• Jan Hoek en Jan van Strien, Adrianusgebouw van klooster tot ontmoetingscentrum 1907-2007 (Raamsdonksveer, 2007) p. 9.