Haven (Raamsdonksveer)

Buurt: Haven
Datum besluit: Onbekend

Voorheen: Steenstraat, Hooikade, Vlettersteeg, Kleine Steeg, Fort, Bikkelsteeg, Lange Warande, Korte Warande.


De haven van Raamsdonksveer liep van de Donge tot het Heereplein. Aan de haven waren bedrijven gevestigd: scheepswerf, hoepelmakerij, zoutziederij en leerlooierij. Ook allerlei ambachtslieden oefenden aan de oevers van de haven hun werkzaamheden uit. Grondstoffen kwamen veelal per schip naar Raamsdonksveer en ook de vervaardigde producten werden onder andere over het water getransporteerd. Binnenvaartschippers uit Raamsdonksveer gebruikten de haven veelvuldig om een bezoek aan het thuisfront te brengen. Tot de afsluiting van het Haringvliet in 1970 kende de haven eb en vloed, waardoor het nogal eens voorkwam dat de aangemeerde schepen schuin in de modder lagen. Bij extreem hoog water liepen de kaden onder. Ook de woningen aan het Heereplein hadden hieronder te lijden. Met schotten en zandzakken probeerden de bewoners hun huizen tegen het hoge water te beschermen, hetgeen echter nooit helemaal lukte. Na weer een overstroming in 1965 begonnen de plannen tot demping van de haven vorm te krijgen. Vanaf 1970 werkte men hieraan en een jaar later was het karwei geklaard.

De Veerse haven omstreeks 1900.
De muziekkiosk aan de haven omstreeks 1965.

In 1951 werd de oude muziek kiosk op het Heereplein vervangen door een nieuwe. De oude kiosk was een geschenk van de bevolking aan Koninklijke Harmonie ‘De Eendracht’ en kon in 1908 in gebruik worden genomen. De nieuwe kiosk kwam op de kop van de haven, waarbij de onderbouw als het ware boven het water zweefde. Na demping van de haven ontstond vanzelf een meer centrale liggen van de muziektempel. In 2008 vond een grootschalige renovatie van de kiosk plaats en in 2014 kreeg het Heereplein een opknapbeurt.

De gedempte haven in 2010.


Informatie:

Ans Spee.