Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

De Hasselt

Hasselt komt van het Oud-Nederlandse woord ‘hasel’ en betekent hazelbosje of hazelaar. De kern werd gevormd door het tegenwoordige Hasseltplein. De kaart van Diederik Zijnen (1760) heeft de naam De Hasselt voor het Hasseltplein, en Klein Hasselt voor het gedeelte ter hoogte van het Kasteel van Tilburg. De voornaamste straat in De Hasselt was de Hasseltstraat, die aansloot op De Veldhoven en de weg naar Dongen. Ten noordoosten van De Hasselt lag De Stokhasselt, die evenals De Hoeven en De Berkdijk een straatnederzetting was. De meeste boerderijen stonden aan de Stokhasseltstraat, die begon aan de Hasseltstraat. De Weverstraat, Merwedestraat en Gounodlaan zijn nog restanten hiervan. De Stokhasselt wordt al vanaf het begin van de vijftiende eeuw veelvuldig genoemd. In 1418 was er sprake van ‘die stockhasselt’ en in 1429 van ‘die Stochassel strate, gelegen bij de Ronde Hasselt’. De Stokhasselt is het gedeelte van De Hasselt waar een ‘stoc’, een veldkappelletje stond. Mogelijk is De Stokhasselt ontstaan als een secundaire nederzetting van De Hasselt. Ten noordwesten van De Hasselt lag het Kraaiven, dat in 1423 ‘creyeven’ heette. In 1455 werd ‘de creijevensche straet’ al genoemd. Voordat hier het industrieterrein werd aangelegd, zijn bij archeologische opgravingen tienduizenden stenen werktuigen gevonden uit de laatste fase van de middensteentijd, zo’n 5500 jaar voor Christus.

Zie ook

Het Geheugen van Tilburg

Verhalen over De Hasselt op www.geheugenvantilburg.nl