Harmonie

Historie

Al zeker sinds 1905 werden er filmvoorstellingen gehouden in de zaal van de Nieuwe Koninklijke Harmonie. In 1911 werd hier een nieuwe bioscoopzaal ingericht, die in 1912 werd heropend en in 1915 werd gerestaureerd. In 1918 werd de uitbating overgedragen aan de Rotterdamse Maatschappij tot exploitatie van Bioscoop-Theaters, onder directie van Jac. van Dijk. Een jaar later volgde er weer een nieuwe openingsvoorstelling, onder directie van Wim de Boo. In 1930 werd een geluidsinstallatie aangebracht in de bioscoop voor sprekende films en in 1936 volgde wederom een heropening. In 1944 werd de zaal compleet verwoest door een Duitse tijdbom, waarbij geen slachtoffers vielen. Een dag eerder zat de bioscoop nog vol met bezoekers. Pas in 1958 werd naast het sociëteitsgebouw van de Nieuwe Koninklijke Harmonie in de Stationsstraat de nieuwe bioscoop Harmonie gebouwd. De laatste filmvoorstelling vond hier plaats in 1987. Daarna was het pand nog in gebruik als concertpodium, culturele salon en laserschietcentrum. Het bioscoopgebouw werd in 1999 gesloopt.

Gebruik door de universiteit

Op 8 oktober 1927 vond in ‘De Harmonie’ de feestelijke opening plaats van het eerste academische jaar (dat al een maand bezig was) van de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, na een viering in de Heikese kerk.

Harmonie.jpg

Tot 1962 maakte de universiteit op momenten zichtbaar deel uit van de binnenstad van Tilburg. In de Nieuwe Harmonie vonden nu en dan ook hooglerarendiners plaats, net als in (het niet meer bestaande) hotel Riche op de Heuvel. De Harmonie bestaat nog steeds, en wordt onder meer gebruikt voor de bijeenkomsten van het aan de universiteit gelieerde Science Café.

Stationsstraat in de jaren '20 van de 20e eeuw, met op de voorgrond links het pand van de Koninklijke Harmonie. Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden pronkt nog steeds aan de gevel.