Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Groenstraat 75

Het Helmonds Broek
OdenhoutGroenstraat75-1.jpeg
Groenstraat 75

De Udenhoutse familie Boom vindt op het Helmonds Broek hun stamhuis. Jan Gijsbertus Boom, geboren in 1714 te Loon op Zand en gehuwd met Hendriena Willem van Broekhoven, komt in 1743 met een borgbrief naar Udenhout. Hun zesde kind, Petrus, geboren te Udenhout in 1754, trouwt met Maria Elisabeth Ansems en gaat in Moergestel wonen. Daar wordt in 1779 Jan geboren. Jan Peter Boom trouwt in 1814 de Udenhoutse Anna Maria Vissers. Een jaar eerder heeft hij de woning aan de Groenstraat gekocht. De woning wordt omschreven als een huijzinge, nummer 231, scheidende op de brandmuur gemeen met Antonij de Bont, met stal en verder huijzinge en aangelegen hof en landerijen groot twee lopense en ten oosten grenzende aan de Aschotsesteeg.

In 1816 is Jan Boom eigenaar van het Helmonds Broek, met name van enkele woningen op de hoek van de Groenstraat en de Aschotsesteeg. In 1816 verkoopt Jan Boom een gedeelte van zijn bezit aan Willem Leijten. In 1832 is op de kadasterkaart zichtbaar dat op die hoek drie woningen staan. Het huidige pand Groenstraat 75 (de Ponderosa) en ten westen daarvan een dubbele woning. Het westelijk deel van de dubbele woning wordt verkocht aan Willem Leijten. Het bezit van Willem Leijten gaat in 1863 over op zijn zoon Adriaan, die in 1913 de dubbelwoning verkoopt aan Jan Boom, een kleinzoon van eerstgenoemde Jan Boom, en dan zijn alle drie de woningen weer in één hand.

Eerstgenoemde Jan Boom is metselaar. Nadat Jan in 1828, 49 jaar oud, is overleden, volgt in 1928 een publieke verkoping van landbouwwerktuigen en inboedel op verzoek van zijn weduwe en van de schoenmaker Jan van Broekhoven. In 1832 staat het huis Groenstraat 75 op naam van zijn weduwe Anna Vissers, dan opgetekend als metselaarster. Petrus Boom (1815), zoon van Jan Boom en Anna Vissers, wordt klompenmaker en schoenmaker, huwt met Petronella de Ridder, die na het overlijden van Petrus in 1860, 45 jaar oud, hertrouwt met Jan van Rooij. Ze bewonen de woning Groenstraat 75 met de schuur. Hun jongere zoon Jan Johannes Boom (1825) wordt leerlooier en schoenmaker, huwt Cornelia Verhoeven. Zij krijgen zeven kinderen waarvan er vier in het bakkersvak terecht komen. Hij bouwt in zijn huis in 1893 een bakoven voor brood en beschuit voor zijn kinderen. De zeven kinderen zijn: Jan (1864) zet de schoenmakerij voort samen met zijn zus Anna Maria (1862). Petronella (1866) huwt met herbergier Frans van Erdewijk. Janus (1869) wordt schoenmaker, schoenwinkelier en caféhouder van het Centrum in Udenhout, huwt met de bakkersdochter Van Rooij en verhuist later naar Amsterdam. Tinus (1871) wordt bakker en huwt met smidsdochter Heesters en begint een bakkerij in de Slimstraat. Pieter (1874) wordt bakker en huwt Maria Smeijers en begint een bakkerij in de Groenstraat waar later Jo Haen en zijn zoon Wim hun bakkerij hebben. De jongste, Maria Cornelia (1877), huwt met bakker Graard van de Ven in Helvoirt.

Pieter Boom erft de woning aan de Groenstraat 75. Die bestaat op zeker moment uit twee gedeelten. In 1932 laat Pieter voor de verhuur een dubbelwoning bouwen, vast tegen Groenstraat 75 aan, tegenwoordig Groenstraat 71 (familie Vriens) en Groenstraat 73 (Truus Timmermans – Schoones). De hiervoor genoemde dubbele woning van Leijten en Boom was toen al gesloopt. Ter vervanging zal hiervoor iets meer richting het westen de dubbele woning Groenstraat 67/69 zijn gebouwd. Van Pieter Boom gaan de woningen over op zijn dochter Cor, getrouwd met Jo Haen. De woningen zijn na het overlijden van Jo Haen verkocht. Groenstraat 75, de Ponderosa, werd verkocht aan de familie Kerkhofs, die in 1963 het pand, dat toen uit twee woongedeelten bestond, verbouwen tot één woning. De achter het pand gelegen schuur is daarna nog als afzonderlijke woning bestempeld. Die weegt uit op de Aschotsesteeg en heeft het adres Groenstraat 79.Zie ook 41 Het Helmonds Broek