Groene Mal

In 2002 werd door negen organisaties en overheden de ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg tot 2015 vastgesteld, met als leidraad het behoud en de versterking van de natuur. Voor zover bekend was Tilburg de eerste Nederlandse gemeente die de natuur hanteerde als sturend element voor stedelijke ontwikkeling. Uitgangspunt was het in kaart brengen van een Groene Mal rondom de stad. Deze bestaat onder andere uit De Brand en Leemkuilen, het Noorderbos, Landgoed De Mast, de Oude Warande en Moerenburg en het aanbrengen van ecologische verbindingszones tussen deze natuurgebieden. Bij verstedelijking en de aanleg van bijvoorbeeld de tangent wordt natuurcompensatie toegepast. In 2006 werd met vijf buurgemeenten de Groene Mal Plus ondertekend.