Grinten, Wim van der

BalkTiu.jpg

Rector magnificus

Willem Christiaan Leonard (Wim) van der Grinten (1913–1994) is rector in de periode 1953-1954. Hij is de zoon van een hoogleraar Staatsrecht aan Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij zelf rechten studeert van 1931-1934. Zijn biografie op de site van de Radboud Universiteit vermeldt onder meer dat hij in 1937 promoveert op een studie naar de rechtmatigheid van de doodstraf. “In 1940 wordt hij medewerker en in 1942 redacteur van het blad De Naamlooze Vennootschap, waar hij meer dan vijftig jaar de drijvende kracht zou blijven. In de oorlog verscheen de eerste druk van zijn boek ‘Arbeidsovereenkomstenrecht’ (dat hij tot zijn dood zou bewerken). Dit werk droeg reeds de kenmerken van al zijn latere publicaties: geschreven voor de rechtspraktijk, in een bondige en heldere stijl, stellig van aard en wars van theoretische, historische of rechtsvergelijkende beschouwingen.”

Politieke carrière

Na een periode als advocaat wordt Van der Grinten in 1945 politiek actief voor de Katholieke Volkspartij (KVP), waarvoor hij zitting neemt in de gemeenteraad van Rotterdam. In 1949 wordt hij de eerste staatssecretaris in de Nederlandse geschiedenis, belast met Economische zaken in het kabinet Drees­Van Schaik. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Wet op de bedrijfsorganisatie, waarmee de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt ingesteld.

Naar Nijmegen

Na zijn staatssecretariaat wordt Van der Grinten in 1951 hoogleraar Burgerlijk recht en handelsrecht aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg. Na zes jaar stapt hij over naar de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij tot 1984 hoogleraar blijft. Van der Grinten groeit in de loop der jaren uit tot een coryfee op het gebied van het burgerlijk recht, handelsrecht en ondernemingsrecht. Hij fungeert als voorzitter van diverse commissies, onder andere over het vennootschapsrecht en is jarenlang een gezaghebbend Kroonlid van de SER. Tijdens de kabinetsformatie van 1977 legt Van der Grinten als informateur de grondslag voor de vorming van het Kabinet-Van Agt I (CDA-VVD).