Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Goyarts & Zn., A.

Deze fabriek is onderzocht door Snikkenburg, Gerard en ingevoerd door Hoendervangers, Jacques


A. Goijarts en Zonen
Afbeelding gewenst
Type bedrijf Wollenstoffenfabriek
Vestigingsadres Heuvelstraat 26, Tilburg
Datum oprichting 1847
Datum opheffing 16 Maart 1951
Eigenaars / oprichters Antonie Goijarts
Opvolging Adriaan Michiel Goijarts later M.J.L. van Beugen (weduwe van Adriaan Michiel Goijarts} en hun zonen Anton Maria Michel Goijarts en Wijnand Paulus Josephus Goijarts
Herkomst eigenaars / oprichters Tilburg
Herkomst vreemd kapitaal Onbekend
Innovatieve aspecten Onbekend
Reikwijdte van het bedrijf Onbekend

Algemene omschrijving

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt als jaar van vestiging van deze firma 1847 genoemd.
De eerste vermelding van deze firma staat in het adressenboek van 1865 met als firmanaam “A. Goijarts en zoon”. De eerste vermelding van een vergunning voor het plaatsen van een 12 pk stoommachine is van 24 november 1871. In 1875 wordt de stoommachine vervangen.
In de periode 1875 – 1929 worden er verschillende Hinderwet vergunningen afgegeven

Op 7 december 1892 zijn M.J.L. van Beugen (weduwe van Adriaan Michiel Goijarts) en haar twee zoons Anton Maria Michel en Wijnand Paulus Josephus een vennootschap onder firma aangegaan met de naam A. Goijarts en Zoon.
Op 15 april 1897 zijn de broers Anton M.M. en Wijnand P.J. een vennootschap aangegaan onder de naam A. Goijarts en Zoon.
In de akte van het handelsregister van 29 September 1924 is de eerste vermelding van de firma “A. Goijarts Zoon” met de eigenaar: de wed. Josephina Rosalia Louisa Janssens, weduwe van Wijnand Paulus Josephus Goijarts, welke op 18 maart 1924 overleden is. Mede-eigenaren zijn de kinderen uit dit huwelijk en de schoonzoon B.A.G.I. van Vlijmen.
Op 5 februari 1925 treden de kinderen en schoonzoon uit als mede-eigenaar.
De volgende wijziging vindt plaats op 27 september 1927 als de wed. J.R.L Janssens terugtreedt als eigenaar. Zij blijft gevolmachtigde en M.M.J.I. Goijarts wordt eigenaar. Deze treed terug als gevolmachtigde. De volmacht van wed. J.R.L. Janssens eindigt op 19 november 1936.

De firma A. Goijarts en Zoon wordt op 1 augustus 1933 failliet verklaard. Dit faillissement is 20 Augustus 1936 beëindigd waarna het bedrijf weer opstart. op 19 november 1936 wordt de firma Goijarts en Zoon weer ingeschreven in het Handelsregister.
9 Januari 1951 volgt een nieuwe Faillietverklaring
De zaak wordt opgeheven wegens gebrek aan activa op 16 maart 1951
in December 1951 volgt de officiële opheffing van de firma Goijarts & Zoon

Gezinskaart

Goijarts, Antonie

Opmerkingen

Opvallend is dat de firma A. Goijarts en zoon zowel de petitie van 13 maart aan de Tweede kamer als ook het adres ? tot de koning van 30 juni 1883 niet ondertekend heeft. Deze petitie was een protest van Tilburgse Textielfabrikanten tegen de invoerrechten die betaald moesten worden.

Bronnen

 • Regionaal Archief Tilburg Adressenboeken gemeente Tilburg 1865
 • BHIC, Handelsregister Kamer van Koophandel Tilburg Toegang 404A dossiernummer 1867
 • Regionaal Archief Tilburg, Toegang 115, inv.nr. 473, 1892 akte nr 502.
 • Regionaal Archief Tilburg, Toegang 115, inv.nr. 633, 1897 akte nr 155
 • Regionaal Archief Tilburg Adressenboeken gemeente Tilburg 1865
 • BHIC, Handelsregister Kamer van Koophandel Tilburg Toegang 404A dossiernummer 4348
 • Tilburgsche Courant 6 november 1871
 • Regionaal Archief Tilburg Toegang 4 inv.nrs 1265-1266
 • Regionaal Archief Tilburg Toegang 1083 Hinderwetvergunningen
 • 1901 – inv.nr 873 verg.nr 866
 • 1907 – inv.nr 1208 verg.nr 1200
 • 1911 – inv.nr 1586 verg.nr 26
 • 1915 – inv.nr 2089 verg.nr 55
 • 1917 – inv.nr 2278 verg.nr 45
 • 1924 – inv.nr 3042 verg. nr 64
 • 1929 – inv.nr 3608 verg.nr 39