Goorbergh

BalkTiu.jpg

Wim van den Goorbergh (Breda, 1948) kan getypeerd worden als de ultieme Tilburgse alumnus. Ruim een halve eeuw is hij aan de universiteit gelinkt. Van student econometrie (gestart in 1966), bezetter, medewerker bij de vakgroep Algemene Leer en Geschiedenis van de Economie (vanaf december 1971), promovendus (in 1978), als afgestudeerde lid van de Vrienden van Cobbenhagen (vanaf de oprichting in 1992) tot advideur-bestuurder (Nexus, Tias). En hij leerde er zijn vrouw kennen en zoon Rob studeerde en promoveerde eveneens in Tilburg.

Goorbergh.jpg


Na de studie

Na zijn studie werkte Wim van den Goorbergh twee decennia bij de Rabobank (van 1980-2000), waar hij doorgroeide tot tweede man, naast Herman Wijffels, en CFO in de raad van bestuur. Sindsdien is/was hij actief op vele fronten als toezichthouder en bestuurder (o.a. NIBC Bank, BNG, Dela, RU Nijmegen en het Nexus instituut. Als lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas, 2009) legde hij mede de basis voor de Code Banken (2010). Daarna was hij nog lid van de Commissie Wijffels, die adviseerde over een dienstbaar en stabiel bankwezen (2013).

Herinneringen

Aan de aula heeft Wim van den Goorbergh meerdere herinneringen: als leider van een gematigde studentenfractie had hij een rol tijdens de bezetting van de universiteit in 1969. Hij promoveerde er in 1978 en ook zijn zoon deed dat in deze zaal in 2004. Nexus had er zijn lezingen en de Vrienden van Cobbenhagen nog altijd. In het TIAS-gebouw zetlde hij als commissaris van de business school (1998-2005) en vonden onder zijn voorzitterschap vergaderingen plaats van de Raad van Toezicht van het Nexus instituut.