Goldschmidt, Henny Otto

BalkTiu.jpg

Rector magnificus

Henny Otto (Henny Otto) Goldschmidt (1920-2009) is rector magnificus in de periode 1966-1967. Na zijn HBS-B in zijn geboortestad Enschede, studeert Goldschmidt bedrijfseconomie in Tilburg, waar hij in 1948 zijn doctoraal behaalt. Hij bekleedt diverse functies bij Philips en promoveert in 1955 bij professor Dalmulder op het proefschrift ‘Financial planning in Industry’. In 1956 wordt hij in Tilburg lector Wiskunde, statistiek en statistische analyse. In 1962 volgt zijn benoeming tot hoogleraar Bedrijfseconometrie, later gewijzigd in Organisatie van de onderneming. In 1985 gaat hij met emeritaat. Bij de overdracht van het rectoraat aan zijn opvolger De Moor in 1967 spreekt Goldschmidt de wens uit dat de Tilburgse hogeschool kan uitgroeien tot een volwaardige universiteit, met een medische faculteit*. Verder kondigt hij de vorming van de subfaculteit Psychologie* aan.

Nollen-syndicaat

In 1977 ontmaskert het weekblad Vrij Nederland het zogenaamde Nollen-syndicaat, genoemd naar de directeur van de katholieke stichting Samivoz. De stichting vangt verstandelijk gehandicapten op met gemeenschapsgeld, en blijkt miljoenen uit te geven aan diensten, geleverd door bedrijven van Nollen zelf. Goldschmidt is secretaris-penningmeester van de stichting en bekleedt daarnaast nog diverse commissariaten. Toenmalig minister Van Kemenade acht de omvang van de nevenwerkzaamheden in strijd met de wettelijke bepalingen en Goldschmidt besluit - mede onder druk van het College van Bestuur -zijn nevenfuncties te beperken.

Afscheid

Bij zijn afscheid in 1986 houdt Goldschmidt een rede over innovatiebeleid in ondernemingen. Hij blijft daarna actief als consultant en docent aan het postuniversitair centrum Diepenbeek in België. Goldschmidt was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van de H. Gregorius de Grote.