Goirlesche Wollenstoffenfabriek, N.V. Eerste

Deze fabriek is onderzocht door Gerwen, Marie-Jose van en ingevoerd door Wiki Seebregts Hans


Eerste Goirlesche Wollenstoffenfabriek Naamloze Vennootschap
Afbeelding gewenst
Type bedrijf Wollenstoffen fabriek
Vestigingsadres Tilburgseweg 206, Goirle (18-09-1918)

Tuinstraat 1, Tilburg (01-01-1927)

Datum oprichting 19-07-1918
Datum opheffing 15-10-1926 in liquidatie en 01-01-1930 opgeheven
Eigenaars / oprichters Directeuren: Gerardus Hubertus van Dun en Cornelis Petrus de Rooy
  • Vennoten  : Adriaan Antonie Baeten en Johannes Botermans
  • Directeur  : H.A. Daniels (vereffenaar) Tilburg (27-01-1923)
Opvolging Geen
Familieverbanden Geen
Herkomst eigenaars / oprichters Directie uit Goirle, Vennoten uit Alphen en Gilze
Herkomst vreemd kapitaal Het kapitaal f 250.000,= geplaatst f 115.000,=. 200 aandelen van f 1.000,=. Opbrengst van de verkoop van de bakkerij. Geldschieters A.A. Baeten en J. Botermans.

Later steekt J. Rens (schoonzoon van J. Botermans) geld in het bedrijf. J. Rens is de latere burgemeester van Goirle.

Innovatieve aspecten Deken, laken en kamgaren voor dames- en herenkleding

Algemene omschrijving

In 1918 start G. van Dun een electrisch gedragen wollenstoffenververij in Goirle. Samen met Cornelis P. de Rooy start hij aan de oude Tilburgse weg met hun fabriek in een eenvoudig lang gerekt gebouwtje met een vloeroppervlak van totaal 150 m2 met enkele tweedehands getouwen. Hun doel is het vervaardigen van en handel drijven in Wollenstoffen met alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

C. P. de Rooy heeft de bakkerij verkocht omdat hij geen interesse heeft om deze na zijn vader voort te zetten.

In 1920 wordt de fabriek uitgebreid met een stoomketel. Er wordt een vlampijpketel geplaatst. De vergunning krijgen ze ondanks de bezwaren vanuit de omgeving.

Er wordt geld in de zaak gestoken. Er komen nieuwe vennoten. De werkzaamheden worden gewijzigd i.p.v. loontwernerij worden er dekens geproduceerd alsmede laken en kamgaren voor dames en herenkleding.

De zaak is in 1926 in Liquidatie getreden In 1927 is het vestigingsadres Tuinstraat 1 Tilburg. H.A. Daniels is de directeur en eigenaar van het pand in de Tuinstraat. In 1929 zijn er grote financiële problemen o.a. door de wereld crisis. De fabriek schakelt noodgedwongen over van fabricage van wollenstoffen naar katoen. In Januari 1930 wordt de fabriek opgeheven.

Gezinskaart

van Dun de Vries

Cornelis Petrus de Rooij Schellekens

Opmerkingen

In het pand Tuinstraat 1 was van oudsher de wollenstoffenfabriek Gebroeders van Spaendonck gevestigd.
Op 1 Maart 1929 heeft A. van den Bergh de fabriek overgenomen. Dit is de latere eigenaar van de BeKa fabriek.
Op 9 en 16 Juli 1929 wordt voor de Eerste Goirlesche Wollenstoffen fabriek de wollenstoffenfabriek, bouwland, bouwterrein en rijweg verkocht gelegen tussen de Tilburgsche weg en de Kloosterstraat.

Bronnen

  • B.H.I.C. Handelsregister Kamer van Koophandel Tilburg e.o. Toegang 404 A - dossier 841
  • Regionaal Archief Tilburg Toegang 115: Notariële akte 775-384 Notaris Smitz - Tilburg
  • Regionaal Archief Tilburg Hinderwetvergunning Goirle toegang 1070
  • Herman van Rouwendaal. 'Van de NV Eerste Goirlesche Wollenstoffenfabriek tot de Goirlesche Badstofweverij G.H. van Dun & Zn.' Rond de Schutsboom. Jaargang 29 nummer 2, p. 14-18.[1]
  • http://www.vandunstamboom.nl
  • Nieuwe Tilburgsche Courant 4-2-1927
  • Tilburgsche Courant 12-10-1926 en 22-9-1929
Matrasdekken TC 12-10-1926 snels poppelseweg.jpg
Verkoop grond TC 22-9-1929.jpg
Uittreden rens NTC 4-2-1927.jpg