Goirkestraat (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Noord
Wijknaam: Het Goirke
Datum besluit: Secretarie 11 mei 1926 (2) [Gemeenteblad 1926 nr. 13]
Jaar: 1881Vanaf het Julianapark in zuidelijke richting tot de samenkomst van Hasseltstraat en Wilhelminapark.


Goirkestraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

19212.jpg


Goirkestraat omstreeks 1900.In 1435 wordt de gemeijnt genaamd dat Goerken vermeld, liggende ten oosten van de Stokhasseltsestraat. Goor is laagland. Aan de noordwestkant van de Veldhoven lag niets dan woeste grond en moeras, zoals de naam Goor al aanduidt. In 1531 wordt melding gemaakt van die Goerkensstraet en in 1534 pacht Aryan van Malsen een boerderij aen de Goerkestraet. De kaart van D. Zijnen uit 1760 geeft geen naam voor deze weg, maar wel het toponiem 't Goorke waar nu het (>) Junianapark is en de aanduiding Pastorie voor de in 1718 gebouwde pastorie (> Pastoriestraat) aldaar. In het boekje de Verdeeling van de Tienden uit 1778 wordt het Goorkens-straatje vermeld. De legger van wegen en voetpaden, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 1872, vermeldt dat de Goirkestraat de straatweg van Tilburg naar Loon op Zand is. De eerste officiële vaststelling werd gedaan door de gemeenteraad op 8 oktober 1881, lopende van de Veldhoven tot de fabriek van N. Franken. In 1900 is de beschrijving Van het Wilheminapark bij W.A. de Rooij tot het Goirke.

Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).