Goede boom

De goede boom
BANK 6 - 19 DE GOEDE BOOM.jpg

Rij 6 bank 19 De goede boom

Lucas 6,45: “De goede mens brengt het goede voort uit de goede voorraad in zijn hart, maar de slechte brengt uit zijn voorraad het slechte voort, want waarvan het hart vol is, spreekt de mond.”