Glas in lood OLV Hemelvaartkerk

O.L.V Hemelvaartkerk, achthoekige doopkapel links naast de hoofdingang van de kerk 1957

Mozes slaat water uit de rots.
Doortocht Rode Zee.
De doop van Jezus in de Jordaan.

Zeven aan de bovenkant afgeronde ramen met van binnenuit gezien van links naar rechts de volgende voorstellingen:

1. Uitverkiezing van Abraham, “Telt de sterren als Ge Kunt”, Genesis 15.

2. Mozes slaat water uit de rots.

3. Doortocht Rode Zee.

4. Aartsengel Michael, symbool van de overwinning over goed en kwaad.

5. De doop van Jezus in de Jordaan.

6. Jezus geneest een blindgeborene. Hij gaf het licht van de ogen, symbool voor het licht voor het geloof.

7. Petrus doopt de eerste christenen en zet de kerk voort zoals Jezus bevolen heeft.


Maria onderhet kruis, Maria Hemelvaart, Maria Boodschap

De ramen zijn bij de bouw van de kerk in 1957 gemaakt door Eugène Laudy. De doopkapel is dagelijks geopend.

Drie grote ronde ramen, ieder verdeeld in negen vakken, uitbeeldend Maria onder het kruis, Maria Hemelvaart en Maria Boodschap. De ramen zijn, evenals de ramen in de doopkapel, gemaakt door Eugène Laudy en geplaatst door Jos Wielders, beide uit Roermond. Na een bezoek aan Italië, waar hij kennismaakte met de Byzantijnse kunst, ontwikkelde Laudy een eigen gestileerde stijl. Zijn grootste werken zijn de twee glazen wanden van veertig bij acht meter in de voormalige Antonius en Lodewijk kerk, thans Emmauskerk, in Den Haag, waarvoor hij in 1961 de Limburgse Jongerenprijs kreeg.


Informatiebron

• Parochie OLV Hemelvaartkerk, Raamsdonksveer, www.olvhemelvaart.nl.

• A. Kruip, Glas in lood in Nederland 1817-1968 (’s-Gravenhage, 1989) p. 273.