Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Gils & Zn., A. van

Deze fabriek is onderzocht door Baalen, Wim van


Gils & Zn., A. van
Adresboek 1889 advertentie A. van Gils & Zn. p. 102.jpg
Type bedrijf Wollenstoffenfabriek met stoom

Sodafabriek, Chemische producten Carboniseur

Vestigingsadres Noordstr. 18
Datum oprichting Onbekend (oudste vermelding in 1880)
Datum opheffing Onbekend (laatste vermelding in 1922)
Eigenaars / oprichters Arnoldus van Gils (1816-1888)
Opvolging de drie zonen Arnoldus Hilarius van Gils, Johannes Ludovicus Edmunus van Gils en Johannes Franciscus Petrus van Gils, allen carboniseurs
Herkomst eigenaars / oprichters Tilburg
Herkomst vreemd kapitaal Onbekend
Innovatieve aspecten Kristallisatie van koolzuren en zwavelzure zouten, chemische producten
Reikwijdte van het bedrijf Waarschijnlijk vooral regionaal als leverancier voor de textielindustrie.

Algemene omschrijving

In 1880 had de firma 14 volwassen arbeiders, waaronder 2 vrouwen, en 4 kinderen in dienst en een machinepark van 1 stoomwerktuig en 2 stoomketels. Tot 1901 wordt Van Gils in de gemeenteverslagen aangeduid als wollenstoffenfabriek, daarna als appreteerderij (katoenwasserij). Dit wijst erop dat de firma in de loop der jaren van een wollenstoffenfabrikant is verschoven richting een chemisch bedrijf, dat als leverancier fungeerde voor de textielindustrie. Ook een advertentie uit 1889, de beroepsomschrijving van de firmanten, nl. carboniseur, en een advertentie voor chemische bewerkingen uit 1900 bevestigen dit. Het is echter niet uitgesloten dat de firma ook leverde aan bedrijven buiten de textielsector. In 1896 dingt A. van Gils & Zn. vergeefs mee naar een aanbesteding voor de levering van 40.000 kilo zwavelzuur.
In 1905 en 1906 worden nieuwe vergunningen verleend voor een stoomketel en een stoommachine in de Noordstraat.

Gezinskaart

Van Gils, Arnoldus

Opmerkingen

De oprichter van het bedrijf, Arnoldus van Gils, had als beroep oorspronkelijk voerman, net als zijn vader. In tegenstelling tot veel kleine textielfabrikanten is hij dus niet als wever begonnen. Carboniseren is het zuiveren van wol van plantaardige bestanddelen door de inwerking van zuren bij hoge temperaturen. Daarnaast gebruikte de textielindustrie grote hoeveelheden soda als bleekmiddel. Dit verklaart ook de toegevoegde naam 'sodafabriek' in de advertenties.

Bronnen

  • Adresboek Tilburg 1889 advertentie p. 102
  • Adresboek gemeente Tilburg 1900
  • Nieuwe Tilburgsche Courant 07-06-1896
  • Kamer van Koophandel Tilburg : Jaarverslag 1880
  • Nieuwe Tilburgsche Courant 09-05-1922
  • Regionaal Archief Tilburg inventaris nr. 1083  : Overzicht Hinderwetvergunningen gemeente Tilburg 1875-1937
  • Hinderwetvergunning Tilburg 1879 Inv. 1083 nr. 102
  • Dhr. Rob van Putten
  • http://www.gtb.inl.nl
  • Wikipedia : https://nl.wikipedia.org/wiki/Leblancproces