Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan

Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan
GildeSintSebastiaan.jpg
1922


Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan
ToonWeijtmans.jpg

Het vermoedelijke oprichtingsjaar van het gilde St.Antonius St.Sebastiaan is 1548. In die tijd werden verenigingen aangeduid als broederschappen of gilden. Er waren economische gilden, zoals het gilde der schilders. Er waren religieuze gilden of broederschappen, zoals voor de verering van Maria. En er waren gilden met een min of meer militair karakter, de schuttersgilden. Het was een vrijwilligersorganisatie, bijvoorbeeld voor de bescherming van de eigen woonplaats. Bijzonder voor het Udenhoutse gilde St.Antonius St.Sebastiaan is dat zij als enig gilde in de regio ‘de Bossche Boom’ mogen voeren, een deel uit het wapen van de stad Den Bosch. Het is onduidelijk waaraan het gilde dit heeft verdiend. Mogelijk heeft het gilde in de beginjaren van haar bestaan of misschien tijdens de Tachtigjarige Oorlog een rol gespeeld bij de verdediging van de stad den Bosch. De grootste bloei beleeft het gilde in het midden van de 19e eeuw, toen het ruim 100 leden telde. Dit aantal liep begin van deze eeuw sterk terug tot men kon stellen dat het gilde rond de jaren ‘60 met nog enkele leden slapende was. In 1962 hielden de 3 overgebleven gildebroeders hun teerdag in Café de Weijer aan het Spoor. Op deze teerdag is gesproken met de scherpschuttersvereniging Weerbaarheid over een moge¬lijke fusie. Weerbaarheid was thuis bij café Heessels aan de Schoorstraat. In 1963 is een fusiecontract getekend door Jan van de Voort en Bert Heerkens namens het gilde en door Sjaak Schoonus en Piet van de Wouw namens Weerbaarheid. Het gilde bracht al het zilver onder in café Boslust aan de Schoorstraat en ging daar ook schieten. Het werd verder nieuw leven in geblazen door het aanschaffen van nieuwe kleding en het in ere herstellen van oude gebruiken. Er worden ook een aantal vaandels en trommen aangeschaft. De belangrijkste initiatiefnemers uit die tijd waren Bert Hogedoorn, Kees van Iersel, Jan Korthout en zeker niet in de laatste plaats pastoor Prinsen. In 1996 telt het gilde 25 leden die actief zijn in het vendelen, trommelen, standaardrijden en het schieten. Elke maand wordt er geschoten aan de Schoorstraat en het gilde neemt regelmatig deel aan gildedagen. Ook is het gilde regelmatig actief bij culturele manifestaties in Udenhout. In het jaar 2000 was het Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan, pausbezoek Door de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden (EGS) wordt driejaarlijks het Europees koningsschieten georganiseerd. In 2012 was dat in Tuchola in Polen. In totaal waren 20.000 gildebroeders uit heel Europa aanwezig, waarvan er 350 mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap. Namens het gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan was gildekoning Toon Weijtmans met een delegatie aanwezig. Tot ieders verbazing was het Toon Weijtmans die na 119 schoten de houten vogel neerhaalde en zich voor drie jaar Europa Koning mag noemen. Hij is de eerste Brabant Koning in de geschiedenis van het EGS. (Zie ook Unentse Sprokkels 10, blz. 4 t/m 11.)

Video

Video

Video

Video