Gezondheidszorg

BalkTiu.jpg

Tilburg beschikt niet over een medische faculteit*, maar ‘gezondheid’ en ‘zorg’ zijn thema’s die al in de eerste decennia een rol spelen. Het eerste proefschrift hierover verschijnt in 1950, het handelt over de ordening van de maatschappelijke gezondheidszorg. In 1961 nam de Tilburgse internist en ziekenhuisdirecteur Jacques Scholte (1908-1984) het initiatief tot een cursus Ziekenhuisbeleid, bedoeld voor “artsen, economen, en verplegenden die executieve functies vervullen in instellingen van curatieve gezondheidszorg”. Het succes van de cursus droeg bij aan de komst in 1964 van een bijzondere leerstoel Ziekenhuiswezen in Tilburg, jarenlang bezet door de doortastende Stolte (naar wie in de stad ook een hofje is genoemd).

Stolte.jpg

Leerstoelen

De leerstoel sneuvelde in 1984 door overheidsbezuinigingen, maar de cursus bleef bestaan. Een jaar later besloten de verenigde Brabantse zorginstellingen (waar veel oud-cursisten werkten) tot de oprichting van SWOOG, de Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg. Ook de Brabantse zorgverzekeraars en de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid toonden zich bereid bij te dragen aan de instelling van aanvankelijk twee leerstoelen: Gezondheidspsychologie en Gezondheidseconomie.

Eind jaren negentig wist SWOOG het universiteitsbestuur tot een volwaardig onderzoeksprogramma te bewegen. Gezamenlijk werd een startkapitaal van vijf miljoen gulden bijeengebracht, waardoor in 2000 Tranzo van start kon gaan. Anno 2017 werken bij dit departement van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences meer dan honderd mensen aan onderzoek dat veelal is verbonden met academische werkplaatsen, waarin ook de zorgpraktijk deelneemt.

Brabant Medical School

Ook is de universiteit vanaf 2002 betrokken bij de Brabant Medical School, een samenwerkingsverband van opleidingsziekenhuizen en -instituten dat wil zorgen voor voldoende en goed opgeleide artsen en andere medische professionals in de regio. Zo wordt in 2006 aan de universiteit een tweejarigemaster Medische psychologie gevestigd, met enkele medische modules die verzorgd worden door het St. Elisabeth Ziekenhuis. In het impactprogramma dat de universiteit in 2016 vaststelde, is gezondheid opnieuw een speerpunt onder de titel Enhancing Health and Wellbeing. In dit programma staat de verbetering van de kwaliteit van leven centraal, nu mensen steeds ouder worden. Een voorbeeld is het onderzoek onder (ex)kankerpatiënten, waar het Proflies-project data oplevert die bijdragen aan de verbetering van de zorg en aandacht voor individuele patiënten.