Geweerloods Geertruidenberg

Geweerloods Haven 26 1800

Van de Middeleeuwen tot de ontmanteling van de vesting in 1911 speelde Geertruidenberg een militaire rol, al dan niet in de marge van landelijke gebeurtenissen. In de veertiende eeuw verrezen de stadsmuren en het kasteel, in de vijftiende en zestiende eeuw kwamen de vestingwerken en in de achttiende eeuw werd Geertruidenberg een garnizoensstad. Dit militaire verleden is op verschillende plaatsen terug te vinden in de huidige stad. Soms opvallend, zoals de vestingwerken, de Marktkazerne en het arsenaal, maar ook onopvallend, zoals de oude affuitloods aan de Markt, de voormalige geweerloods aan de Haven en de onzichtbare restanten van het kasteel onder het Wilhelminaplein.

Geweerloods

In het gebouw Markt 7 bestond reeds de affuitloods (opslag voor kanononderstellen). Omstreeks 1800 werd deze uitgebreid richting Haven 26. Nadat een scheidingsmuur was aangebracht, functioneerde het gedeelte aan de Haven als legermagazijn, ook wel ‘het klein arsenaal’ genoemd. In 1939, tijdens de mobilisatie, diende het gebouw als opslagruimte voor de uitrusting van de opgeroepen militairen. Van hieruit werden zij voorzien van uniformen en wapens. Bij beschietingen in 1944 raakte de gevel aan de Haven zodanig beschadigd dat deze na de Tweede Wereldoorlog vervangen moest worden. In 1968 kocht H.G. van Wietmarschen het pand als onderkomen voor zijn aannemersbedrijf.


Informatiebron

• J. van Kempen.

• Archief notaris L.G.G.M. Lanen, Geertruidenberg.