Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Geloven, Maria Nicolaia van

Maria Nicolaia van Geloven is rooms-katholiek gedoopt op 8 oktober 1809 te Tilburg (doopboek 1775-1810, pag.160).
Dochter van Adrianus van Geloven en Petronilla Zegers. Doopgetuige: Maria Anna Zegers.

1809-10-08 doopakte Maria-Nicolaia.jpg

* Afbeelding van de doopakte van Maria Nicolaia op 8 oktober 1809.

Overleden te Breda op 21 november 1878, 's morgens om zes uur op het adres: Haagdijk, wijk C,nummer 144. (overlijdensregister 1878 Breda, aktenr.439)
Meer....Ouders, broers en zusjes van Maria Nicolaia (waarvan 1 zusje met foto). Misschien leek Maria Nicolaia op haar zus?!

* De temperatuur op 8 oktober 1809 lag rond de 9ºC. De wind kwam overheersend uit het oosten.
* Typering van het weer: winderig omtrent helder. (Bron: KNMI - weerstation Zwanenburg).


Huwelijken:

 • Maria Nicolaia huwde op 6 september 1838 te Tilburg (huwelijksregister 1838 Tilburg,aktenr.74) met Sebastiaan Stevens, zoon van Christiaan (in sommige akten Bastiaan genoemd) Stevens en Cornelia Kostermans.
 • Sebastiaan werd (rooms-katholiek) gedoopt op 9 mei 1809 te Princenhage.
 • Sebastiaan is overleden op 21 maart 1865 te Leeuwarden (akte A195, bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
  - - Volgens deze akte is Sebastiaan 's morgens om 09.00 uur overleden in de strafgevangenis van Leeuwarden. De aangifte werd gedaan
    door: Antonius Jacobus Lankhorst, 35 jaar en Adam Ulrich, 60 jaar, bedienden in de strafgevangenis.
  - - Sebastiaan werd 55 jaar oud, woonde te Gemert en had op dat moment geen beroep.
    (De achternaam van Maria Nicolaia werd in deze akte geschreven als: van Gelooge.)

 • Militiegegevens van Sebastiaan in de huwelijkse bijlagen:
  - - Sebastiaan is binnen de gemeente van Princenhage voor de Nationale Militie, Provincie Noord-Brabant, ingeschreven.
  - - Dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het Nummer dertig hetwelk tot heden, den 21 July 1837, niet opgeroepen zijnde,
    hem tot geenen dienst heeft verpligt.
  - - Signalement Sebastiaan luidt:

      Lengte: 1.695 El, ... Aagezigt:lang, ... Voorhoofd: hoog,
      Oogen: bruin, ........ Neus: spits, ....... Mond: gewoon,
      Kin: rond, ............. Haar: bruin, ........ Wenkbraawen: bruin, ....Merkbare teekenen: geen.

 • Sebastiaan ondertekende op 25 augustus 1838 te Tilburg:
  dat hij volgens wijkmeester De Beer sedert 3 jaren hier heeft verbleven en op den 16 augustus 1838 is gepasporteerd (uit de dienst ontslagen) van het 1e Bataillon Veld Artillerie en heden verklaard zich in zijne woning, Kerk 1291 te Tilburg, te vestigen.(Bron: ingekomen personen Tilburg)

              Dat Maria Nicolaia en Sebastiaan niet zo'n makkelijk huwelijk hadden bewijst o.a. het volgende:

    Meer.... Sebastiaan Stevens!!!!

    Meer..... Bronnen van Sebastiaan Stevens


Kinderen:

 • 1 - Adriaan
  - - Adriaan is geboren op 20 april 1834 te Tilburg, wijk Kerk, nr.1294 (doopboek 1834 Tilburg, aktenr.137). Zijn moeder was ongehuwd.
  Adriaan is bij geboorte aangegeven door vroedvrouw Maria Heerkens-Smits (67 jaar oud)
    Sebastiaan Stevens wordt in de geboorte-akte helemaal niet genoemd.

  Adriaan is erkend en gewettigd bij huwelijk van zijn moeder met Sebastiaan Stevens op 6 september 1838.
  - - Adriaan is overleden op 28 september 1887 te Tilburg, wijk Kerk (overlijdensregister 1887 Tilburg, aktenr.611)
  - - Adriaan huwde op 01 juni 1870 te Breda (waar hij dan woonde) (huwelijksregister 1870, aktenr.48) (Stadsarchief Breda) met Johanna
    Margaretha van Leeuwen
  geboren Breda 18 december 1841 en van beroep winkelierster.
  - - Adriaan woonde in Tilburg en was van beroep: fabrieksarbeider, huisschilder en rijtuigschilder.

 • 2 - Cornelia
  - - Cornelia is geboren op 28 september 1837 te Tilburg, wijk Kerk, nr.1294 (doopboek 1834 Tilburg, aktenr.347). Haar moeder was
    ongehuwd.
  Cornelia is bij geboorte aangegeven en erkend door Sebastiaan Stevens, maar pas gewettigd bij huwelijk van haar moeder en
    Sebastiaan op 6 september 1838.
  Bij de geboorte-aangifte was haar vader Sebastiaan van beroep marechaussee, thans gestationeerd
    te Tilburg.
  - - Cornelia is overleden op 09 februari 1903 te Breda (overlijdensregister 1903 Breda, aktenr.065)(Stadsarchief Breda). Cornelia woonde in
    Breda en bij overlijden was zij naaister van beroep.
  - - Cornelia is ongehuwd gebleven.

 • 3 - Zoon, levenloos; geen naam bekend.
  - - Een levenloos kind van het mannelijk geslacht is ter wereld gebracht op 03 juli 1839 om een ure des morgens te Tilburg
    (overlijdensregister 1839 Tilburg, aktenr. 171)
  - - Het gezin woont dan wijk Kerk 1291, Tilburg.

 • 4 - Johannes
  - - Johannes is geboren op 12 augustus 1841 te Schaijk (geboorteregister 1811-1903, periode 1841 Schaijk, aktenr.34)(BHIC)
  Op geboorte-akte staat Maria Nicolaia vermeld als: Maria Clasina van Gelove.
  - - Johannes huwde op 09 december 1868 te Breda (huwelijksregister 1868 Breda, aktenr.130) (Stadsarchief Breda) met Catharina Johanna
    Spreeuw
  geboren te Breda, meerderjarig en van beroep dienstbode.
  - - Johannes woonde bij huwelijk in Breda en zijn beroep was tapijtwever.
  - - Op huwelijks-akte staat Maria Nicolaia vermeld als: Maria Christina van Gelove.
  - - Meer.... Bidprentje

 • 5 - Christiaan - - Christiaan is geboren op 27 mei 1844 te Schaijk (geboorteregister 1811-1903, periode 1844 Schaijk, aktenr.21) (BHIC)

 • 6 - Lambertus
  - - Lambertus is geboren op 04 april 1846 te Schaijk (geboorteregister 1811-1903, periode 1846 Schaijk, aktenr.17) (BHIC)
  - - Lambertus huwde op 13 mei 1874 (tesamen op dezelfde dag met zijn zus Petronella) te Breda (huwelijksregister Breda 1874 aktenr.36)
    (Stadsarchief Breda) met Geertruida Mol geboren in Geertruidenberg en wonende te Breda en van beroep dienstbode.
  - - Het beroep van Lambertus was in 1874 banketbakker, in 1878 geëmployeerd in het garnizoens hospitaal.
  - - Adres in 1878: Breda, wijk A. nr.260.

 • 7 - Petronella
  - - Petronella is geboren op 22 november 1848 te Gemert (geboorteregister 1811-1903, periode 1848 Gemert, aktenr.104)
    Vader is dan veldwachter
  - - Petronella huwde op 13 mei 1874 (tesamen op dezelfde dag met haar broer Lambertus) te Breda (huwelijsregister Breda 1874
    aktenr.37) met Felix Isidorus Gaillard geboren in Tilburg 6 maart 1842.
    Meer.... Felix Isidorus Gaillard   >>>> omdat:   Felix Isidorus namelijk ook Zouaaf is geweest.
  - - Petronella komt op 23 april 1875 vanuit Breda naar Tilburg en wordt hier ingeschreven.
  - - Het beroep van Petronella was dienstbode te Breda en van Felix Isidorus was zandvormer te Tilburg.
  - - Petronella en Felix Isidorus kregen 9 kinderen, waarvan enkele in Tilburg bekende cafés of restaurants hadden.
  - - Meer.... Bidprentje Petronella

 • 8 - Maria Barta
  - - Maria Barta is geboren op 26 oktober 1850 te Gemert, (geboorteregister 1811-1903, periode 1850 Gemert, aktenr.77) (BHIC)
  - - Maria Bartha huwde 14 mei 1879 te Breda (huwelijksregister Breda 1879, aktenr.057) (Stadsarchief Breda) met Adriaan Vriends geboren
    en wonende in Breda.
  - - Maria Bartha is overleden op 02 augustus 1894 te Breda (overlijdensregister Breda 1894, aktenr.347) (stadsarchief Breda).
  - - Maria Bartha is vernoemd naar haar tante Maria Bartha (de jongere zus van Maria Nicolaia, >> zie hierboven, aanklikken: Ouders,
    broers en zusjes van Maria Nicolaia.
  << ).
  - - De naam van Maria Barta (op geboorte-akte) wordt in diverse aktes ook geschreven als Maria Bartha.


Adressen:

Maria Nicolaia:
1812 - januari, Stokhasselt 592, Tilburg
1814 - mei, Wijk Hoeven 428, Tilburg
1815 - juni, Wijk Hoeven 404, Tilburg
1815 - november, Wijk Hoeven 410, Tilburg
1834 - april, Kerk 1294, Tilburg
1837 - september, Kerk 1294, Tilburg
1864 - mei, Breda
1878 - 21 november overlijdt Maria Nicolaia: Haagdijk, wijk C, nummer 144, Breda

Sebastiaan:
1838 - augustus, Kerk 1291, Tilburg
1863 - 1865-21 maart (overlijden), Leeuwarden

Maria Nicolaia en Sebastiaan
1839 - juli, Kerk 1291, Tilburg
1841 - augustus, Schaijk
1844 - mei, Schaijk
1846 - april, Schaijk
1848 - november, Kerkstraat, Gemert
1850 - oktober, Nieuwstraat 308, Gemert

Beroep:

Maria Nicolaia - Dagloonster (tot 1834)

Sebastiaan - Marechaussee (1831), - Winkelier (1838-1839), - Veldwachter (1841-1856) - zonder beroep (1856-1865)


Bevolkingsregisters:

Maria Nicolaia

 • Bevolkingsregister Gemert, 1861, archief 1929, folio 1040
 • Bevolkingsregister Breda, 1860-1869, deel 5, bldz. 1423
 • Bevolkingsregister Breda, 1870-1879, deel 6, bldz. 204

bronnen:

 • Doopinschrijving van Maria Nicolaia

 • Huwelijksakte Maria Nicolaia en Sebastiaan Stevens

1838-09-06 a Stevens-v.Geloven Xakte74.jpg 1838-09-06 Stevens-v.Geloven b Xakte74.jpg

 • Overlijdensakte Maria Nicolaia van Geloven. -- Aantekening op overlijdensakte Maria Nicolaia.

BRD BS B O 1878 00223 (akte439).jpg - 1878-11-22 M.N.vanGeloven oorzaak-overl.akte.439.jpg


 • Bidprentje Maria Nicolaia van Geloven (voor- en achterzijde)

(Bron: bidprentjes van Dhr. L.W. Trompenaars )

VAN GELOOFE VP.jpg VAN GELOOFE TEKST.jpg


 •   Klik (hier) voor:

      Memorie van successie van Maria Nicolaia
            1878, Breda, deel 105, aktenr.100


Auteur: Corry Klessens-Boers.