Fraters van Tilburg

Media Not found
Media Not found
Honderd jaar geleden waren er twee religieuze centra in Tilburg, één bij de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk en de ander bij de Fraters van Tilburg aan de toenmalige Gasthuisstraat. De Gasthuisstraat werd gedomineerd door het gasthuis (ziekenhuis), samen met het moederhuis van de fraters en de Paterskerk. Iets van de weg af lagen de kweekschool (pedagogische academie) en de drukkerij van het jongensweeshuis. Totaal vormde het een complete leefgemeenschap, in en bij het fraterhuis, bevolkt door 200 fraters in de hoogtijdagen. Geleidelijk aan zijn de meeste gebouwen verdwenen uit wat nu de Gasthuisring is. Het ziekenhuis in 1929, de paterskerk in 1956 en de drukkerij in 1992 .

De congregatie van de Fraters van Tilburg heet voluit 'Fraters der Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid', in het Latijn en afgekort 'Congregatio Matris Misericordiae'. Zij werd in 1844 opgericht door Joannes Zwijsen en is steeds belast geweest met onderwijs en opvoeding van (o.a. verlaten) kinderen, blinden en wezen, maar ook met missiewerk. Het accent lag echter op onderwijs, dat voortvarend werd aangepakt waardoor de fraters in 1953 in Tilburg totaal 29 scholen beheerden. Ook vervolgonderwijs als het Sint Odulphuslyceum is aan de fraters van Tilburg te danken.

In 1886 begonnen de fraters met hun werk in het buitenland, als eerste op de Antillen, gevolgd door de overige Rijksdelen. Indonesië telt momenteel ongeveer 150 fraters afkomstig uit het land zelf, zogenaamde 'CMM brothers', zoals de congregatie internationaal bekend is. Ook bestaan er actieve CMM-fratergemeenschappen in Namibië, Kenia en Brazilië. Naast de aanwezigheid nu van elf fraters in het generalaat (de zetel van het hoofdbestuur), is daar een uniek historisch archief met ruim 700 meter aan documenten met de complete geschiedenis van al de scholen waar men werkte, naast de gegevens over de fraters zelf. Tevens nog een zolder vol met een eeuw aan religieuze 'curiosa' en met de resultaten van de verzamelwoede en creativiteit van diverse fraters. Een eigen museum geeft een goed beeld van het boeiende verleden. Dit museum kan door groepen op afspraak worden bezocht.

Zie ook