Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Franse troepen in Udenhout

De 17e en 18e eeuw waren voor Brabant een periode van grote armoede. De voortdurende oorlog met Frankrijk, met als belangrijkste jaren 1672 tot 1674, 1702, 1706 en 1745 tot 1748, droeg een belangrijk steentje bij. In 1672 vielen de Fransen de Meijerij binnen, legden brandschattingen op en beroofden inwoners van paarden en rundvee. In dat jaar moesten in opdracht van de Staten van Holland de bezaaide akkers worden vernietigd om de Fransen geen overlevingskans te bieden; maar die overlevingskans was voor de inwoners zelf net zo klein. In 1702 kwam de Meijerij onder brandschatting van de Fransen. De Fransen troepen trokken plunderend rond. Evenzo in 1706. In 1748 bij de beslissende slag met Frankrijk lag de Meijerij vol buitenlandse legers, met alle gevolgen van dien voor de plaatselijke bevolking.

In 1674 verzamelde de Udenhoutse bevolking geld in om af te kopen dat onderdak moest worden gegeven aan de Franse legers.

Brandschatting: Een brandschatting is een (meestal hoog) bedrag dat een dorp of streek aan doortrekkende troepen moest betalen om te voorkomen dat dezen het dorp of de streek plunderden en in brand staken. De betreffende soldaten kregen doorgaans onregelmatig soldij en werden vooral uit de brandschatting betaald.

Zie ook