Fransch-en-Neder-Duitsch School-huis

Molenstraat 39 (1787)

Fr Ned school.jpg

Klokvormige gevelsteen tussen voordeur en bovenraam met de tekst: “FRANSCH-EN-NEDERDUITSCH SCHOOL-HUIS VAN RAAMSDONK 1787”. De bevlogen onderwijzer Hermanus Docters van Leeuwen kwam op 26-jarige leeftijd naar Raamsdonk en stichtte hier de openbare Franse en Nederduitse school. De school verzorgde een gedegen opleiding en was, zeker voor die tijd, van een veel hoger niveau dan men van een dorpsschool zou verwachten. De leerlingen leerden Nederlands lezen en schrijven, rekenen, bijbelkennis, aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en uiteraard Frans. De oudere leerlingen kregen in het Frans les. Op 1 mei 1919 werd deze openbare school een katholieke jongensschool en in 1926 betrokken de jongens een nieuw schoolgebouw, namelijk St. Leo aan het Kerkplein. De meisjes ontvingen vanaf 1907 onderwijs in het Adrianusgebouw, het huidige Ontmoetingscentrum, eveneens aan het Kerkplein. Vanaf 1971 kregen jongens en meisjes gezamenlijk les in de huidige katholieke basisschool ‘De Hoge Waai’, Kerkstraat 33, aan de overkant van het Kerkplein.

Informatiebron:

•René van Stipriaan, Het volle leven. ''Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek, circa 1550-1800'' (Amsterdam 2002)

•Jan Hoek en Jan van Strien, Adrianusgebouw van klooster tot ontmoetingscentrum 1907-2007

•Gré Konings, Geschiedenis van Raamsdonk (Raamsdonk, 1975) p. 29.