Faculteiten

BalkTiu.jpg

Economische wetenschappen

Het verzorgen van onderwijs en de beoefening van de wetenschap vindt bij een universiteit plaats binnen faculteiten. Bij zijn oprichting in 1927 was de Roomsch Katholieke Handelshogeschool feitelijk één faculteit op het gebied van de economische wetenschappen.

Verbreding

In de geest van de founding fathers van de hogeschool vond het onderwijs en onderzoek van de economie in Tilburg plaats vanuit een breed perspectief met aandacht voor ethische, filosofische, sociologische, gedragsmatige en juridische aspecten. Pas in 1963 leidde deze manier van wetenschapsbeoefening tot de komst van gespecialiseerde faculteiten: de juridische en sociale faculteit. Later volgden nog een faculteit Wijsbegeerte, een faculteit Theologie, een subfaculteit Psychologie, een letterenfaculteit en een faculteit Geesteswetenschappen.

Naamgevingen

In de loop der jaren zijn de namen van de faculteiten (en de gehanteerde afkortingen) veranderd, veelal als gevolg van strategische of marketingoverwegingen. Sinds 2012 zijn alle faculteitsnamen Engelstalig. De Faculteit Economische Wetenschappen (FEW) werd in de loop der jaren Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) en heet inmiddels Tilburg School for Economics and Management (TiSEM). De Faculteit der Rechtswetenschappen (FRW) is nu Tilburg Law School (TLS). De sociale faculteit heette aanvankelijk subfaculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen (SCW) en werd in 1972 aangevuld met een subfaculteit Psychologie. Vanaf 1987 gingen de twee subfaculteiten verder onder de naam Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), tegenwoordig de Tilburg School for Social and Behavioral Studies (TSB). De huidige Tilburg School for Humanities (sinds 2007) heette voorheen Faculteit Geesteswetenschappen, een faculteit die het resultaat was van een samensmelting van de Faculteit Wijsbegeerte (FWW), Faculteit Communicatie en Cultuur (FCC) en Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (FTR). FCC was het resultaat van een naamsverandering en reorganisatie van de letterfaculteit in 2005. De huidige Tilburg School of Catholic Theology (sinds 2007) heette voorheen Faculteit Katholieke Theologie, en is een samensmelting van (delen van) de katholieke theologische faculteiten van Tilburg en Utrecht.

Business school

Op de Tilburgse campus is ook de TIAS School for Business and Society gevestigd. TIAS werd in 1986 opgericht en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een vooraanstaande businesschool. In academische zin is TIAS een faculteit van de Tilburgse universiteit, formeel is TIAS een bv die voor zijn voortbestaan afhankelijk is van de markt.

Uitbreidingen

In het kader van strategische discussies werd in 2013 en 2014 geopperd om de Tilburgse universiteit te profileren als Tilburg School for Law and Economics. Dat stuitte op verzet, waarna de bestaande faculteiten bleven bestaan, allen met het motto Understanding Society. In 2016 kwam het zelfs tot een uitbreiding, in de vorm van de Jheronimus Academy of Data Sciences in Den Bosch, het University College Tilburg (als opvolger van Liberal Arts and Sciences) en de Tilburg School of Governance. Deze nieuwere schools zijn geen van allen faculteiten in de formele zin, maar drukken wel het streven van de universiteit uit om zich te profileren met multidisciplinair onderwijs en onderzoek rondom deze maatschappelijk relevante thema’s.