Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

European Values Study

BalkTiu.jpg

De European Values Study (EVS) is een vergelijkende studie naar waarden en normen in Europa. Eind jaren zeventig werd onder leiding van de hoogleraren Ruud de Moor (faculteit Sociale wetenschappen) en Jan Kerkhofs (Katholieke Universiteit Leuven) besloten de waarden van de Europeanen te gaan onderzoeken in de tien landen van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG). Doel van het onderzoeksproject is om fundamentele waarden te achterhalen en internationaal te vergelijken. In 1981 vond het eerste onderzoek plaats, sindsdien wordt het om de negen jaar uitgevoerd in een toenemend aantal Europese landen.

Evs.jpg

Om de negen jaar

In die landen worden aan de hand van omvangrijke steekproeven vragen gesteld over waarden op religieus-moreel en sociaal-politiek gebied, en ten aanzien van de primaire leefsfeer, arbeid en vrije tijd. De tweede studie vond plaats in 1990 om na te gaan of en hoe waarden in Europa veranderen. De studie werd bovendien ook uitgevoerd in enkele Centraal- en Oost-Europese landen, wat een unicum was in de wereld van het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het succes droeg bij aan het besluit de studie om de negen jaar te organiseren. Het onderzoek van 1999 omvatte 33 Europese landen, de studie van 2008 studie werd uitgevoerd in alle 45 landen van Europa, van IJsland tot Turkije en van Portugal tot Rusland.

Publicaties

De data die het onderzoek oplevert, leiden tot een scala aan internationale, vergelijkende publicaties en tot trendstudies in de deelnemende landen. Ook leidde het onderzoek tot een publieksvriendelijke atlas, waarin met kaarten en grafieken de ontwikkelingen en grote lijnen zichtbaar werden gemaakt. De opvattingen van mensen binnen landen blijken vrij stabiel, maar de verschillen tussen de landen zijn groot. Zo is het percentage mensen dat de stelling onderschrijft dat democratieën niet goed zijn in het handhaven van orde in West-Europa tussen 13-22 procent, tegenover 42-60 procent in de meeste van de voormalige Oostbloklanden.

In het lustrumjaar vindt ook de eerste lustrumstudie plaats, waarvan de resultaten in 2018 bekend worden. De data zijn in te zien via [1] en werden in de periode 2008-2015 bijna 28.000 keer gedownload.