Eulem, Adrianus van

Adrianus van Eulem wordt rooms-katholiek gedoopt op 9 april 1809, parochie 't Heijken te Tilburg.

800px


Hij overlijdt te Tilburg op 6 mei 1873 om 5.00 uur v.m., 74 jaar oud.


Ouders

Adrianus is de oudste zoon van:

 • Michiel Albert: geb.: xx-xx-1765 te Breda, overl.: 09-09-1827 te Tilburg. Beroep: Spinder/wever
 • Petronilla de Jong: geb.: ?, overl.: 28-10-1832, 45 jaar oud.Adres: Oerle, nr. 14.Zij laat geen erfenis na.

De ouders trouwen op 19-09-1808 te Tilburg. Petronella is de tweede echtgenote van Michiel van Eulem.

Als Adrianus 18 jaar is, sterft zijn vader (geboren in Breda), op 9 september 1827. Een jaar later meldt Adrianus zich voor de dienstplicht, zo staat in de Nominatieve Staat van 1828 (Inschrijvingsnummer 44) geschreven. Hij woont nog bij moeder thuis, in de wijk Klijn Hasselt nr. 481, zij verdient de kost als spinster tot zij op 28-10-1832 overlijdt. De kinderen zijn dan wees en nog jong.

Hem wordt de maat genomen: hij is 1 El, 6 Palmen en 3 Duimen lang of, zoals ook wordt geschreven, 1 El en 630 strepen = 1.63m. Hij krijgt lotingsnummer 64 toebedeeld en wordt gedesigneerd(aangewezen) voor de 13e Afdeling Infanterie Reserve.
In de Nominative Staat van de Militie wordt verder nog vermeld dat Adrianus Uit de sterkte van het korps is gesigneerd geworden als zijnde in Junij 1834 gegageerd (eervol ontslagen), zie Missive Gouverneur Aan B&W d.d. 31-10-1836 Anr.70.


Broers en zussen, zie Michiel AlbertHuwelijk:
Het wordt 1836 en Adrianus trouwt - 26 jaar oud - op 28 januari te Tilburg (akte 8) met Petronella Mutsaer(t)s, - 35 jaar oud - dochter van Cornelis Mutsaer(t)s en Adriana Maria Verbunt. Zij is R.K. gedoopt op 13 juni 1800, parochie 't Goirke te Tilburg.

De trouwakte maakt melding van het feit dat den Huwelijks-Afkondigingen zijn geschiedt op de zondagen 17 en 24 januari, zowel te Tilburg als te Esch, blijkens een certificaat, afgegeven door den Heer Burgemeester van Esch. Tevens blijkt uit de akte dat niet alleen de ouders van Adrianus zijn overleden, maar ook die van Petronella!
Uit een brief (hieronder) van Adrianus Aan den Edelachtbaren Raad der Stad Tilburg begin 1836 blijkt ook dat hij veldwachter is te Esch. Hij solliciteert naar de post van veldwachter te Tilburg. Met het oog op zijn voorgenomen huwelijk wil hij graag in Tilburg komen wonen en werken en de functie in Esch betaalt niet genoeg om daarin een bestaan te vinden..

 • - - - - Sollicitatie Eulem0001.jpg- - - - -Sollicitatie Eulem0002.jpg - - - Vergroten? Even klikken.


Uit de beroeps- en adresgegevens kan men concluderen dat Adriaan van 1835 tot na 1860 twee beroepen heeft uitgeoefend, nl. schoenmaker en cipier. In de volkstelling van 1 januari 1840 vinden we Adriaan op het adres Wijk Kerk nr. 1843. Hij woont daar samen met zijn vrouw en zijn jongste broer Cornelis, misschien bij hem ingetrokken na het overlijden van moeder (Petronilla de Jong) in 1832.(28 october)

Op 21 oktober 1873 overlijdt Petronella Mutsaer(t)s te Tilburg.

 • Hun huwelijk blijft kinderloos

Beroepen Adrianus:

 • 1828: Wever, bij aanmelding Mil. dienst
 • 1828 - 1834: Militair,
 • 1834 - 183?: Veldwachter, wonend en werkend in Esch,
 • 1840 - 1870: Cipier, zie huwelijk zus Gerardina; Adriaan is weer terug in Tilburg.
 • 1840 - 1859: Schoenmaker, volkstelling 1840 en bevolkingsregister 1849 - 1859, deel 14 blz. 53
 • 1846 : Cipier, overlijden(1846) van zijn broer Henricus.
 • 1861 : Schoenmaker, zie trouwakte nr. 64 (8-05-1861) van nichtje Petronella.
 • 1860 - 1870: Cipier, Bevolkingsregister 12, p. 81
 • 1870: geen beroep.

Beroep Petronilla:

 • bij huwelijk dienstmeid, later: geen.

Adressen Adrianus :

 • 1815: Wijk Oerle 118, zie geboorteakte zusje Adriana
 • 1819: Wijk OostHeikant 805, zie geboorteakte zusje Gerardina
 • 1822: Wijk Hoeven 449, 1822 zie geboorteakte van broertje Cornelis
 • 1826: Wijk Tilburg 464, zie overlijdensakte Anna Maria van Eulem
 • 1827/1828: Wijk Hasselt 481/482, zie overlijdensakte van vader Michiel. Op nr. 482 staat wsch. zijn broer Hendrik met zijn gezin ingeschreven (Deze was tweede getuige bij het huwelijk van Adrianus).
 • 1828 - 183?: Esch
 • 1840-1859: Wijk Kerk, nr. 1843 (nu Bisschop Zwijsenstraat, nr. 1844 was de Pastorie.)
 • 1860-1870: Wijk M Kerk, nr. 39,
 • 1873: Wijk B1, Korvel&Laar nr. 104 NK, Adrianus en Petronella overlijden hier.

Bevolkingsregisters:

 • Militieregister 1828 (hierin worden slechts 28 manschappen vermeld)
 • Volkstelling 1830
 • Volkstelling 1840
 • Bevolkingsregister 1849 - 1859, nr. 14, Wijk Kerk, blz. 53.
 • Bevolkingsregister 1860 - 1870, nr. 12, Wijk ,blz. 81
 • Bevolkingsregister 1870 - 1880, nr. 3, Wijk B1, blz. 109
 • Uit de Memorie van Successie (86, aktenr. 90), opgemaakt na zijn overlijden blijkt dat Adriaan lid is geweest van het Schoenmakersgilde, waaraan nog 65,00 gulden verschuldigd zijn.
  • En aan de Staatsloterij is Adriaan postuum nog 237,60 gulden verschuldigd.

Zijn weduwe erft, na enkele maanden overlijdt ook zij. Afgezien van 300,00 gulden voor het lezen van missen en 100,00 gulden voor het Ziekenhuis wordt de erfenis - een dikke 3.000 gulden + roerende zaken - verdeeld onder de familieleden van beide zijden, Memorie van Successie / Aangifte d.d. 2 maart 1874. .


Bronnen:

 • Doopboek 12 Adriaan, Parochie 't Heike;- - - - - - Doopboek 11 Petronilla,Tilburg

- - - -

 • Huwelijksakte nr. 8, 1836 (blz. 9 en 10)

 • overlijdensregister 1873 Adriaan van Eulem (akte 307) en Petronella Mutsaerts (akte 551)


Auteur: M.J.D. Arens-de Jonge