Esplanade

BalkTiu.jpg

Centrale weg

Met deze aan het Frans ontleende benaming wordt de centrale weg op de campus aangeduid, die loopt van het Warandebos tot aan het Intermezzogebouw aan de uiterste oostzijde van de campus. De naam kwam pas in zwang toen de hoofdas van de campus zich verlegde. Die liep tot in de jaren negentig van wat toen nog heette gebouw A (nu Cobbenhagengebouw) naar gebouw P waarin Sociale Wetenschappen (vooral Psychologie) was gehuisvest. Dat veranderde toen vanaf 1992 een aantal nieuwe gebouwen op de campus verrees: de universiteitsbibliotheek, het Warandegebouw, het Zwijsengebouw, het Dantegebouw en het studentencentrum (Esplanade building). In het begin van de 21e eeuw werden aan de ‘andere kant’ van de Hogeschoollaan het voormalige ‘Landbouwhuis’ (nu: Simon Building) en het Maaskantgebouw (nu: Academia) aangekocht en werd het Montesquieugebouw nieuw opgetrokken. De nieuwe oost-west-as die zo ontstond werd geaccentueerd door de bestrating, de platanen en de verlichting door te trekken.

Esplanade.jpg


Grand café

De naam ‘Esplanade’ is soms wat verwarrend. Ook het grand café, waarboven het studentencentrum is gevestigd, heet zo. Daarbij komt dat onder een esplanade doorgaans een voorplein wordt verstaan, of een brede laan, met zicht op een monumentaal gebouw of kunstwerk. Ook helpt het voor de inburgering van de naam niet dat de esplanade op officiële kaarten te boek staat als ‘universiteitslaan’. Die straatnaam wordt echter door vrijwel niemand op de campus gebruikt.