Episcopaat

BalkTiu.jpg

De term episcopaat komt uit het Grieks (episcopos = opzichter, bisschop) en wordt gebruikt voor de gezamenlijke bisschoppen, bijvoorbeeld van een kerkprovincie als Nederland. Tilburg University is statutair een katholieke universiteit; dit betekent onder meer dat de Nederlandse bisschoppenconferentie, het episcopaat dus, de leden van het Stichtingsbestuur benoemt en ontslaat, en dat statutenwijzigingen de goedkeuring van deze conferentie nodig hebben.