Eerste vrouwelijke wetenschappers

BalkTiu.jpg

Madzy Rood-De Boer

De eerste vrouwelijke hoogleraar in Tilburg was Madzy Rood-De Boer (1923-2009), die in 1971 werd benoemd aan de faculteit Rechten van de Katholieke Hogeschool Tilburg, aanvankelijk als buitengewoon lector Kinderrecht en kinderbescherming. Het was tot haar eigen verrassing: ze woonde in Amsterdam, was moeder van twee kinderen en daarbij niet katholiek. Hoogleraar Herman Schoordijk wist haar over te halen, voor twee dagen per week.

Autoriteit in jeugdrecht

In de 18 jaar dat ze aan de universiteit verbonden legde ze mede de basis voor de huidige vakken Personen- en familierecht en Jeugdrecht. Dat wordt sinds 1984 gedoceerd door onder meer hoogleraar Paul Vlaardingerbroek. Hij typeerde Rood-De Boer bij haar overlijden als dé autoriteit in jeugdrecht- en jeugdbeschermingsland. “Mede dankzij haar kinderbeschermingsachtergrond (zij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog als hulpverleenster/groepsleidster in de jeugdzorg gewerkt) wist zij heel goed waar het om draaide in het jeugd(beschermings)recht. Dat blijkt uit haar vele publicaties, commissiewerkzaamheden en al haar andere (nationale en internationale) activiteiten.” In een interview bij gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de universiteit zei ze dat beoefenaars van het specialisme niet rijk worden, “maar het belang van deze regelingen betreffende geboorte, leven en dood strekt zich uit tot alle burgers”. Dat was met vooruitziende blik: de moderne tijd brengt een groeiend aantal (ook wilsonbekwame) ouderen met zich mee, afstammingsvraagstukken en meer en meer problematisch verlopende scheidingen. Plus de daarmee samenhangende problemen rond gezag, alimentaties, boedelscheidingen, omgangsregelingen, internationale kinderontvoeringen et cetera.

Jacoba Hol

Rood-De Boer was de eerste vrouwelijke hoogleraar. Jacoba Hol (1886-1964) was de eerste vrouwelijke wetenschappelijk medewerker aan de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. Jacoba Brigitte Louise Hol, geboren in Antwerpen) was fysisch-geografe en van 1927-1929 lector in de natuurkundige aardrijkskunde. Tot haar benoeming als hoogleraar in Utrecht in 1945, reisde ze elke zaterdag naar Tilburg om colleges te geven, aanvankelijk voor zowel studenten van de Handelshoogeschool als van de Katholieke Leergangen (die in hetzelfde pand aan de Bosscheweg zaten), vanaf 1929 alleen nog aan de leraren-in-opleiding. In 1958 ging zij op bijna 72-jarige leeftijd met emeritaat.