Eerenbeemt, Harry van den

BalkTiu.jpg

Henricus Ferdinandus Josephus Maria (Harry) van den Eerenbeemt (1930-2008) vervult in de periode 1965-1966 de functie van rector magnificus. Hij wordt geboren in Roosendaal, doorloopt het gymnasium in Den Bosch en gaat daarna geschiedenis studeren in Nijmegen. In 1955 promoveert hij in Nijmegen op het proefschrift ‘ ‘s-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794­1814’. In hetzelfde jaar krijgt hij een aanstelling in Tilburg, eerst als wetenschappelijk medewerker, vervolgens als lector en in 1961 als hoogleraar Politieke, economische en sociale geschiedenis.

Gepassioneerd historicus

Met als motto ‘het leven moet naar voren worden geleefd en naar achteren worden verstaan’ is hij een gepassioneerd historicus. Als jonge hoogleraar kiest hij in 1969 de zijde van de opstandige studenten, overtuigd van de noodzaak tot modernisering van het bestuur. Hij is een bijzonder productieve hooglerra: met tientallen boekwerken op zijn naam, meer dan 150 wetenschappelijke artikelen, meer dan 100 boekbesprekingen en welgeteld 132 redes. Hij begeleidt gedurende zijn hoogleraarschap ruim 40 proefschriften, waarvan de meeste een Brabants onderwerp hebben. Na zijn emeritaat is hij hoofdredacteur van het in 1996 verschenen driedelige standaardwerk ‘Noord-Brabant van 1796-1996’.

Publicaties

Hij publiceerde meer dan tweehonderd studies, met name op het terrein van de ontwikkeling van sociale ideeën in vroeger tijd, werkgelegenheid en sociale actie, aspecten uit de bedrijfsgeschiedenis, cultuurhistorie en over de regionale geschiedenis. Tilburgse onderwerpen zijn bijvoorbeeld Van Lanschot en het Tilburgse bedrijfsleven 150 jaar geleden (1959), Pronte mensen: leven in Tilburg van toen (1900) (met dr. Frans van Puijenbroek; 1968), De onbekende Vincent van Gogh: leren en tekenen in Tilburg, 1866-1868 (1972) en De ‘Norbertijnen poort’ te Tilburg op 't Goirke (met Jan Becx; 1988). Van 1956-1995 is Van den Eerenbeemt (hoofd)redacteur van de langste Nederlandse historische monografieënreeks ‘Bijdragen tot de (sociale en economische) geschiedenis van het Zuiden van Nederland’. Een bekend deel is ‘De opkomst van Tilburg als industriestad’ (1959).

Regionale geschiedschrijving

Van den Eerenbeemt is aanjager van talloze regionaal historische projecten. Met succes zet hij zich in voor het behoud van Tilburgs erfgoed, zoals de Hasseltse kapel, de Tongerlose Hoef (waarin St. Olof een onderkomen vindt), de Norbertijnenpoort en de Heiligenbeeldengalerij aan de Bredaseweg. Dat laatste onder het motto de ‘Heiligen gaan niet naar de hel’. Vanuit zijn betrokkenheid bij regio, historie en cultuur is Van den Eerenbeemt gedurende zijn hele leven lid van vele besturen en adviescommissies. In 1982 ontvangt hij voor zijn verdiensten de Provinciepenning Noord-Brabant. Verder is Van den Eerenbeemt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1984) en Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote (1976).