Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Eduard van Voorst tot Voorst

Eduard Hendrik Joan baron van Voorst tot Voorst (Huissen 1892 – Tilburg 1972) werd in 1920 burgemeester van Ubbergen en in 1923 lid van Provinciale Staten van Gelderland. Van 1935 tot 1946 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Hij werd in 1946 burgemeester van Tilburg, als opvolger van Jan van de Mortel. Onder zijn bestuur kwam een groot deel van de naoorlogse wederopbouw en vernieuwing tot stand. Zo werd het bebouwde oppervlak van Tilburg verdubbeld en kwamen er ruim zesduizend nieuwbouwwoningen bij. Ook werden twee moderne bejaardentehuizen, De Vredeburcht en Sint Jozefzorg, opgericht. De plannen voor het hoogspoor lagen klaar en hij beleefde nog de omlegging van het Bels Lijntje. Ook de plannen voor de Stadsschouwburg werden onder zijn bestuur gevormd. Naast burgemeester was Van Voorst tot Voorst een belangrijke figuur in het kapittel van de Souvereine en Militaire Orde van Malta (Balije Nederland), waar hij, aanvankelijk coadjutor en sinds 1953 presidentbaljuw was. In 1957 ging hij met pensioen en werd hij opgevolgd door Cees Becht.