Econometrie

BalkTiu.jpg

Wiskunde

Econometrie kan worden omschreven als de wetenschap die met behulp van feitelijke gegevens de relaties tussen economische grootheden analyseert. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op economische modellen en technieken uit de wiskunde, de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek. Met behulp van technieken uit de econometrie kunnen economische theorieën worden getoetst en kan de sterkte van economische verbanden worden geschat. Econometrisch onderzoek heeft van oudsher een sterke basis in Nederland. Dat blijkt onder andere uit de toekenning van de ‘Nobelprijs in de economie’ (Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie) aan Jan Tinbergen en Tjalling C. Koopmans*.

CentER

In Tilburg kreeg het econometrieonderzoek in de jaren tachtig van de vorige eeuw een boost met de vorming van het onderzoeksinstituut CentER. Onder aanvoering van Arie Kapteyn en Theo Nijman verschoof de focus van theoretisch econometrisch onderzoek naar onderzoek dat gericht was op de arbeidsmarkt, consumptie- en spaargedrag en financiële econometrie. Het belang van empirisch onderzoek nam toe. De Tilburgse onderzoeksgroep heeft tegenwoordig als aandachtsgebieden econometrie van de vergrijzing, empirische industriële organisatie, financiële econometrie, en meer theoretisch onderzoek op het gebied van tijdreeksen en statistiek.

Gescheiden onderzoeksgebieden

In tegenstelling tot wat internationaal gangbaar is, zijn economie en econometrie in ons land gescheiden onderzoeksgebieden (in Tilburg vanaf 1976 ondergebracht in een aparte subfaculteit, later departement). Toch vind je econometristen juist ook vaak in andere onderzoeksgroepen terug, zoals economie en financiering.

Tilburgse econometristen

Onder de prominente Tilburgse econometristen bevinden zich Arthur van Soest, Bertrand Melenberg, Jaap Abbring, Bas Werker, Theo Nijman en Marcel Das. Tilburg econometristen hebben aan de wieg gestaan van het MESS/LISS Panel voor innovatieve datacollectie in de economische en sociale wetenschappen. Ook onderzoekers van andere faculteiten hebben hiervan veel gebruik gemaakt. Een aantal econometristen speelt tevens een prominente rol in Netspar, het netwerk voor studies op het gebied van vergrijzing, en het langlopende, Europese SHARE-programma. Het Tilburgse econometrieonderwijs is met zo’n 80-120 bachelorstudenten en 50-70 masterstudenten per jaar relatief kleinschalig. Daardoor is er veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. Op de arbeidsmarkt zijn econometristen erg gewild, en de vraag neemt alleen maar toe dankzij de aandacht voor data science. Econometristen zijn eveneens traditioneel goed vertegenwoordigd in het aantal AIO-posities binnen de CentER Graduate School. Zo heeft de econometriegroep in de loop der jaren enorm kunnen bijdragen aan de aanwas van wetenschappelijk talent.