Economendebat

BalkTiu.jpg

Economen in het maatschappelijk debat

Economen hebben een lange traditie van bijdragen aan maatschappelijke debatten. Zij discussiëren en opiniëren dus niet alleen als economen onder elkaar, maar willen ook politici, beleidsmakers, journalisten en burgers bereiken. Het gaat vaak om politiek relevante thema’s als werkgelegenheid, woningmarkt, gezondheidszorg, innovatie en pensioenen.

Media

Er bestaan specifieke media in Nederland die zich op de economie richten, zoals ‘Economisch Statistische Berichten’ (1916), ‘Het Financieele Dagblad’ (1943) en ‘De Economist’ (1843). Vooral door de digitalisering en internationalisering van de maatschappij vinden steeds meer opiniestukken en interviews op andere momenten hun weg naar de lezer. Voorbeelden van digitale platforms zijn het Europese ‘Voxeu.org’, en de Nederlandse websites ‘MeJudice.nl’ en ‘ESB.nu’. In de reguliere media is de aard en frequentie van bijdragen van economen vaak afhankelijk van de actualiteit. Tot en met de jaren tachtig vonden ze vooral plaats rondom Prinsjesdag en de verkiezingen. De financiële crisis in 2008 leidde wereldwijd tot behoefte aan duiding en advies door (macro)economen over het monetaire stelsel en het bankwezen. Tegelijkertijd werd economen verweten dat zij de crisis niet hadden zien aankomen.

Never waste a good crisis

Tilburgse economen traden in die jaren veelvuldig op in de media. “Never waste a good crisis” hoorde je in die tijd in de gangen van het Koopmansgebouw. De universiteit beschikte over bescheiden voorzieningen op dat punt, maar de plannen voor de bouw van een professionele studio op campus kwamen nooit verder dan de tekentafel. Sommige Tilburgse economen worden veelvuldig door journalisten geïnterviewd. Anderen verkiezen het geschreven woord en publiceren via de opiniepagina’s van kranten of op de genoemde economenfora. En niet alle Tilburgse economen doen mee aan het maatschappelijk debat – integendeel. Eind jaren tachtig legde CentER de nadruk op internationale publicatie van wetenschap. Voor de nieuwe generatie economen was het daardoor lastiger om de eigen expertise te verbinden met de Nederlandse (beleids)context. Interessant is de vraag hoe de jonge garde haar engagement zal laten blijken: als ‘leunstoeleconoom’ in de ivoren toren, of proactief midden in de maatschappij?

Best Communicerende Universiteit van Nederland’

In 2015 riep Elsevier, in samenwerking met ScienceWorks voor de derde keer op rij Tilburg University uit tot de ‘Best Communicerende Universiteit van Nederland’. In deze zogeheten ‘Valorisatie Ranking 2015’ werden alle onderzoekers aan Nederlandse universiteiten vergeleken naar citaties op radio en tv, citaties in dagbladen, citaties in Tweede Kamerstukken en de aandacht die elke universiteit besteedt in het jaarverslag aan valorisatie.