Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

EVA

EVA
14.12 Annie Heuvelmans.....png
Het laatste bestuur van de KVO werd meteen het eerste bestuur van EVA.vlnr:staande: Annie Heuvelmans, Nelly Kuysten, Joke Moonen, Annemiek Antens en Dinie Celie. Zittend: Joke de Jong en Jet van der Loo.


EVA
Waarderingsroos van Eva kopie.jpg
Op 14 september 2018 kregen alle medewerkers van 't Schoor, het heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, een waarderingsroos van EVA.


EVA
't Schoor en Eva.jpg
Voorzitter Frans Goossens van 't Schoor bedankt het bestuur van EVA voor de roos.

Na ruim 86 jaar bestaat KVO Udenhout – Biezenmortel niet meer…….


Wat op 22 november 1928 begon als Boerinnenbond en in 1967 veranderde in “Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB” eindigde op 31 december 2014 als KVO. In navolging van mevrouw Le Mire – Claessen, oprichtster en voorzitster van de Udenhoutse Boerinnenbond, hebben al die jaren vrouwen van de vereniging zich ingespannen om de vereniging draaiend en bloeiend te houden. Door de jaren heen hebben KVO-leden een sociale-, maatschappelijke- en culturele bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Udenhout en Biezenmortel. Voorbeelden zijn het collecteren voor goede doelen, in het bijzonder voor de Nierstichting, het verzorgen van diensten en het poetsen in de kerk, paasmandjes voor zieken en ouderen, etc. Bij het 75-jarig bestaan is de leden een jubileumboekje aangeboden over het ontstaan en de activiteiten van 75 jaar Boerinnenbond en KVO. De viering in 2003, toen KVO als een eigentijdse organisatie midden in de samenleving stond met een blik gericht op wat komen ging, droeg het thema “Dankbaar voor het verleden en hoopvol voor de toekomst”.


Met het oog op een naderend einde heeft de Katholieke Vrouwen Organisatie bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan een houten bank met daarop de drie logo’s van de vereniging laten maken, een geschenk aan de Udenhoutse bevolking. Deze bank is geplaatst in de Schoorstraat bij de poort van Kasteel de Strijdhoef als eerbetoon aan Mevrouw Le Mire – Claessen.


Dat het KVO-tijdperk ten einde ging lopen, was reeds in 2012 door de overkoepelende organisatie van de KVO aan de afdelingen bekend gemaakt. Aan het lokale bestuur de taak om zich te oriënteren over het voortbestaan van KVO Udenhout. KVO-leden hadden de keus: aansluiten bij Vrouwen van Nu (een landelijke organisatie), zelfstandig verder of stoppen. De leden hebben vrijwel unaniem gekozen voor zelfstandig verder gaan. Per 1 januari 2015 heeft Udenhout een vrouwenvereniging met de naam: EVA Vrouwenvereniging Udenhout. Deze naam staat voor: EVA is Vrouw…. maar ook voor: Elke Vrouw Actief, Elke Vrouw Anders of Een Voor Allen. Deze vereniging is er voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging, en heeft tot doel een ontmoetings- en contactpunt te zijn van en voor vrouwen van deze tijd. Het laatste bestuur van de KVO werd meteen het eerste bestuur van EVA. Op de foto vlnr:staande: Annie Heuvelmans, Nelly Kuysten, Joke Moonen, Annemiek Antens en Dinie Celie. Zittend: Joke de Jong en Jet van der Loo.(Zie ook Unentse Sprokkels 13, blz. 77 t/m 79.)

Sinds 2016 zet EVA ieder jaar vrijwilligers in het zonnetje door hen een waarderingsroos te overhandigen. De eerste keer waren dit de vrijwilligers van Buurtpreventie, in 2017 die van het Kindervakantiewerk en in 2018 werden de vrijwilligers van Heemcentrum 't Schoor met een roos verrast.