Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Duyn Schouten, Frank van der

BalkTiu.jpg


Frank Anthonie (Frank) van der Duyn Schouten (1949) is rector magnificus van 1999-2008. Van der Duyn Schouten – geboren in Ridderkerk - studeert van 1967-1973 Wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeert cum laude af en promoveert in 1979 aan de Universiteit Leiden in Operations Research met het proefschrift 'Markov Decision Processes with Continuous Time Parameter'.

Reformatorische achtergrond

Van 1973-1987 werkt hij bij de VU als wetenschappelijk medewerker. Daarna wordt hij in Tilburg benoemd tot hoogleraar Besliskunde en bedrijfseconometrie. Van 1997-1998 is hij decaan van de faculteit Economische wetenschappen en daarna negen jaar rector magnificus. Zijn benoeming in die functie aan de katholieke universiteit van Tilburg is opvallend, gezien zijn reformatorische achtergrond. Hij is een noeste werker, maar op zondag wordt er niet gewerkt.

Vanderduynschouten.jpg

Outputindicatoren

Van der Duyn Schouten bekleedt tijdens zijn hoogleraarschap diverse posities als gastdocent en gastonderzoeker, onder meer bij Bell Laboratories (Holmdel, USA), Chinese Academy of Sciences (Beijing), Walter Haas Business School (Berkeley, USA), INSEAD (Fontainebleau) en University of Haifa (Israël). Als bestuurder is hij ervan overtuigd dat wetenschappers zich dienen te bewijzen in hun vakgebied, bij voorkeur door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te publiceren in internationale tijdschriften met een hoge impactfactor. In zijn voorliefde voor outputindicatoren en kengetallen herkent men de wiskundige.

Als rector drukt Van der Duyn Schouten zijn stempel op het beleid voor wetenschappelijke benoemingen, het kwaliteitsbeleid en de internationalisering. Onder zijn bestuur wordt het tenure track-systeem voor veelbelovende jonge onderzoekers ingevoerd en start de universiteit met het Engelstalige Liberal Arts programma. Ook neemt de universiteit het initiatief voor de vorming van het Europese netwerk RISE van hoger onderwijsinstellingen die gespecialiseerd zijn in sociaaleconomisch onderzoek, zoals Bocconi (Milaan) en LSE (Londen).

Bestuursfuncties

Tijdens zijn rectoraat is Van der Duyn Schouten tevens voorzitter van de commissie die het universitaire aanbod van bacheloropleidingen saneert, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestants Theologische Universiteit, lid van werkgroepen als Topmasteropleidingen (OC&W) en de VSNU stuurgroepen Onderwijs en Onderzoek, later wordt hij ook voorzitter van de vereniging Handicap en Studie.

Afscheid

Onder de titel Ad infinitum houdt Van der Duyn Schouten in 2008 een afscheidsrede, waarin hij ingaat op het grote belang van de verwondering bij de waardering van academisch onderwijs. Hij licht dit toe aan de hand van zijn eigen ervaring op het terrein van de mathematische besliskunde. Na zijn rectoraat wordt hij algemeen directeur bij Netspar, het aan de universiteit gelieerde maatschappelijk topinstituut op het gebied van pensionering en vergrijzing. Daarnaast pakt hij weer een aantal taken op binnen het departement Econometrie en Operations Research. In 2013 wordt Van der Duyn Schouten rector van de Vrije Universiteit in Amsterdam, in 2015 ging hij met emeritaat (foto). Bij zijn vertrek in Tilburg wordt hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau.