Duurzaamheidsdata

BalkTiu.jpg

Corporate social responsibility

De universiteit kent sinds 2014 een programma Corporate social responsibility. De organisatie wil in de hele keten van haar activiteiten toegevoegde waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied: een goede balans tussen people, planet en profit.

Groene daken

In het kader van dit programma stelt Tilburg University zich ook een aantal zaken tot doel op het gebied van duurzaamheid. Het voorkomen van vervuiling is er één van, bijvoorbeeld door slimmer met energie om te gaan en gebouwen beter te isoleren, bijvoorbeeld met groene daken waarop sedum (vetkruid) is geplant. Tussen 2013-2015 was er per jaar 56.793 kg minder CO2-uitstoot, door warmteleidingen in de gebouwen te isoleren. Sinds 2012 daalt het energieverbruik jaarlijks met gemiddeld twee procent. De universiteit is overigens grootgebruiker. In 2016 werd 10.771.749 kWh aan stroom afgenomen en werd 36.854 kubieke meter water verbruikt.

Truiendag

Om het energieverbruik te verminderen neemt de universiteit ook deel aan de jaarlijkse warme truiendag. De verwarming staat sinds 2013 een graadje lager, een besparing van ca 50.000 euro per jaar. En de afdeling beveiliging let op de kleintjes: in 2013 bijvoorbeeld werden 636 apparaten uitgezet, 5.537 keer de lichten uit gedaan, en 3.063 ramen gesloten. Ook bij de inkoop van apparatuur wordt meer dan ooit gelet op het energieverbruik. Op termijn wil de universiteit voldoende energie opwekken voor eigen gebruik.

Afval Per jaar legen medewerkers van Facility Services samen 34.000 keer de ruim 1.500 afvalbakken op de campus. De afgelopen jaren werd steeds zo’n 235.000 kilo aan restafval gerecycled. In 2016 werd er zo’n 200.000 kilo papier gerecycled. Afval wordt gescheiden bij de bron, maar ook nog eens bij het bedrijf dat het afval ophaalt. Op papier wordt bespaard door digitalisering, maar ook door dubbelzijdig kopiëren en het gebruik van cradle-to-cradle wc-papier. Jaarlijks worden er zo’n 150 op de campus achtergelaten. Die gaan naar bedrijven die er vaak nog rijdend exemplaren van weten samen te stellen.

Fair trade

Er wordt duurzaam ingekocht, wat er in 2015 toe leidde dat er andere, zuiniger koffieautomaten kwamen, met gecertificeerde fair trade koffie. De koffiebekers op de campus zijn composteerbaar, maar desondanks geven veel medewerkers nog de voorkeur aan de aloude koffiebeker van thuis.