Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Drukkerij van het RK Jongensweeshuis

In 1845 kwamen de eerste zeven weesjongens, die voordien bij de Zusters van Liefde waren ondergebracht, naar de Fraters van Tilburg, waarmee het ‘Roomsch Catholijk Jongensweeshuis’ een feit werd. In 1846 werd van de trappisten in Westmalle een drukpers met toebehoren en allerlei kleine apparatuur voor een binderij gekocht. De Drukkerij van het Roomsch-Katholiek Jongens-Weeshuis (RKJW) begon in het dagverblijf van de wezen. Het eerste boek dat gedrukt werd, was Meditatiën en Conferentiën voor de jaarlijkse en maandelijkse Geestelijke Afzondering ten dienste van de Congregatie der Fraters van O.L.Vr. Moeder van Barmhartigheid (1848). Bekend werden onder meer het jeugdblad De Engelbewaarder (1893-1958), de Opvoedkundige Brochuren Reeks en de boeken van Puk en Muk. Na 1960 ging de sinds ongeveer 1913 bestaande katholieke zuil op de helling. Dit had ook zijn weerslag op het katholieke onderwijs en grote gevolgen voor de Drukkerij van het RKJW. In 1959 vond een naamsverandering plaats in Uitgeverij Zwijsen. De drukkerij werd een gewone handelsdrukkerij, waar bijvoorbeeld ook de Bescheurkalender van Van Kooten en De Bie werd gedrukt. Befaamd is de uitgave van de door frater Caesarius Mommers CMM ontwikkelde ‘structuurmethode’ Zo Leren Lezen. In 1982 werd het bedrijf in drie werkmaatschappijen opgesplitst, zijnde Uitgeverij Zwijsen, drukkerij PABO-Print en distributiecentrum Collie Book. Nu bestaat alleen nog Uitgeverij Zwijsen. Stadsmuseum Tilburg bezit alle circa tienduizend uitgaven van het RKJW en Uitgeverij Zwijsen.

Het Geheugen van Tilburg

Verhalen over Drukkerij van het RK Jongensweeshuis op www.geheugenvantilburg.nl