Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Driekoningenzingen

De evangelist Mattheus schreef in het Nieuwe Testament over wijzen uit het Oosten die op zoek gingen naar Jezus’ geboorteplek. De verering van de Drie Koningen werd groter, nadat hun relikwieën in 1164 naar Keulen waren gebracht. Driekoningen ontwikkelde zich tot een folkloristische feestdag.

Omdat de drie Wijzen cadeaus hadden meegebracht voor het Kindeke, gingen kloosters en gemeentebesturen op 6 januari brood en wijn onder de armen uitdelen. Driekoningen werd een bedelfeest voor volwassenen, in een reeks die begon met Sint Maarten en eindigde met vastenavond.

Later veranderde het bedelfeest in een kinderfeest. In Tilburg beoefenden de kinderen het Kaarsjesspringen. Hiervoor werden drie brandende kaarsen, waaronder één zwarte, op de vloer gezet. De kunst was om tijdens een hinkelspel de kaarsjes niet omver te springen. In de jaren dertig verloederde het Driekoningenzingen. De Oranjefeesten ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard (1936) werden aangegrepen om dit te veranderen met een georganiseerd Driekoningenzingen.

In 1951 trok voor het eerst een Driekoningenstoet door Tilburg. Ter herinnering daaraan werd in 1961 tegen de noordgevel van de Heikese kerk een beeld van Jaak Kreijkamp onthuld. Driekoningen is nog altijd het grootste folklorefenomeen van Tilburg. Sinds 2009 wordt het zingen voor een jury, dat voorheen werd georganiseerd door de VVV, georganiseerd door de Stichting Tilburgse Taol, de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed en de heemkundekringen van Tilburg en Goirle.

Het Geheugen van Tilburg