Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Dorpsraad

Dorpsraad
DorpsraadOud.JPG
De eerste Dorpsraad van Udenhout in 1999.

Doelstellingen van de Dorpsraad

Op 1 januari 2003 kreeg de Dorpsraad zijn permanente status met als doelstellingen:

  • In het algemeen de burgerbetrokkenheid bevorderen.
  • Het functioneren als communicatiekanaal tussen de gemeente en de plaatselijke inwoners.
  • Bijdragen aan het behoud van de dorpseigen identiteit door het meefinancieren van de dorpseigen activiteiten.

Ervaringen Leo Prins

Uit een interview met voorzitter Leo Prins in april 2011: Vol enthousiasme vertelt hij op een zeer zonnige zaterdagmiddag in zijn achtertuin in Udenhout over het reilen en zeilen van zijn raad. Het is duidelijk dat hij er zijn hele ziel en zaligheid in stopt. De bevoegdheden van de raad zijn niet groot. Het is geen deelraad zoals we die bijvoorbeeld in Amsterdam kennen met verregaande verantwoordelijkheden. Het is een adviesorgaan. Maar het advies gaat vrij ver. De raad is betrokken bij alle plannen met betrekking tot Udenhout en het college in Tilburg blijkt de raad ook in de praktijk erg serieus te nemen. Zo krijgt de raad bijvoorbeeld vooraf alle inlichtingen en informatie als er plannen gesmeed gaan worden. De raad adviseert dan over bestemmingsplannen, bijvoorbeeld in het geval van de nieuwe Warande, waarbij de noordkamer tegen Udenhout aan komt te liggen. Verder zaken als toe- en afvoerwegen, scholen, ontsluiting van een nieuw aan te leggen wijk, winkels. En er wordt door Tilburg goed naar geluisterd. Zo heeft de raad bereikt dat er nu sprake is van een beschermd dorpsgezicht. Dit strekt zich uit van de spoorwegovergang in de Kreitenmolenstraat tot en met Huize Vincentius, van het kruispunt tot de Heksenketel en de andere kant op de Groenstraat in tot aan ‘t Endeke. Het gaat daarbij dus om de twee kruisende straten met hun bebouwing. De Boerenbond is hiervan uitgezonderd. In dat gebied heeft de Dorpsraad volledige inspraak. Uit een door de Dorpsraad ingesteld onderzoek onder de inwoners van ons dorp blijkt dat als het grootste probleem wordt gezien dat we geen dorpshart hebben. Met dit mede in het achterhoofd heeft de raad een toekomstvisie ontwikkeld die is vastgelegd in het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan, kortweg het IDOP.

Video


Zie ook