Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Dongevallei

De Dongevallei in het stadsdeel Reeshof is een ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden het Riels Laag, De Kaaistoep en de Lange Rekken in het noorden van de stad. Tot 1996 was De Donge nog een strak gekanaliseerde stroom ten westen van Tilburg, die vooral dienstdeed als afwateringskanaal en voorziening voor de landbouw. Een eeuw geleden echter stroomde De Donge nog kronkelend door een moerasgebied. Omdat Tilburg De Donge onder meer nodig had voor de afvoer van regenwater, besloot men van de nood een deugd te maken, en De Donge mocht weer gaan meanderen. Nadat de landbouwgrond langs het riviertje was afgegraven, kwamen er talrijke (verloren gewaande) planten- en mossoorten terug. Ook vonden diverse soorten vogels, amfibieën en insecten er een nieuwe leefomgeving. Om het gebied open te houden zijn Schotse hooglanders in de vallei uitgezet. Het aanleggen van een ecologische verbindingszone dwars door stedelijk gebied is overigens vrij uniek voor Nederland.