Diversiteit

BalkTiu.jpg

De waarde die Tilburg University hecht aan diversiteit laat een sterke ontwikkeling zien. Daar waar in de jonge jaren uitsluitend mannen onderzoek deden en onderwijs gaven aan jongens, vullen studentes intussen de helft van de collegebanken en behalen bovendien in een hoger tempo een hoger gemiddeld studieresultaat. Met meer dan honderd nationaliteiten is ook de herkomst van de studenten gevarieerd.

Grijze mannen

Maar, wie een kijkje neemt aan de top, ziet voornamelijk wijze witte mannen. Zo is slechts een op de vijf hoogleraren vrouw. In Nederland werd de eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westerdijk, in 1917 benoemd. Het duurde tot 1973 voordat Tilburg een vrouw als hoogleraar benoemde, de juriste Matzy Rood-de Boer*. Een andere toppositie, die van voorzitter van het College van Bestuur, werd van 1997-2004 voor het eerst bekleed door een vrouw: de politica en bestuurder Yvonne van Rooy.

Mede doordat onderzoek uitwijst dat diverse teams beter presteren en innovatiever zijn, onderneemt Tilburg University veel initiatieven voor een inclusief studie- en werkklimaat. Zo wordt er onderwijs voor hoogopgeleide vluchtelingen aangeboden en schept TiU ook banen voor mensen met een arbeidshandicap, om tot een betere representatie van de maatschappij te komen.

Philip Eijlander Diversity Program

Om excellente vrouwelijke onderzoekers te werven is in 2016 het Philip Eijlander Diversity Program ingesteld. Het is vernoemd naar de rector magnificus van 2008-2015 en voorziet in extra posities voor excellente vrouwelijke onderzoekers aan alle vijf de schools. Ook met het aanbieden van track programs wordt beoogd tot een evenredige man-vrouw verhouding op hoge posities te komen. En misschien is de tijd nabij dat een van de gebouwen van de universiteit de naam van een vrouw gaat dragen.